Medlemsgruppe – Skoliose

Skoliosegruppa i Ryggforeningen

  1. Hva er skoliose
  2. Behandling av skoliose
  3. Trening og aktivitet ved skoliose
  4. Rettigheter i NAV ved skoliose
  5. Aktiviteter i skoliosegruppa
  6. Holdningsundersøkelse i skolehelsetjenesten
  7. Våre filmer om skoliose
  8. Morbus Scheuermann

Skoliosegruppa i Ryggforeningen er en landsdekkende medlemsgruppe med godt over 600 medlemmer. Gruppa ble stiftet i 2006, som den første diagnosegruppen i Ryggforeningen. Vi engasjerer oss for medlemmer med skoliose i alle aldre, samt deres pårørende.

Gruppeledelsen i Skoliosegruppa består av inntil 5 gruppemedlemmer, hvorav to er ungdomskontakter, i tillegg to varamedlemmer. Gruppeledelsen velges for 2 år av gangen. Alle engasjerer seg i frivillig arbeide hos Ryggforeningen. Ønsker du kontakt med Skoliosegruppa kan du sende en e-post til: skoliosegruppa@ryggforforeningen.no

Medlemskap i Ryggforeningen gir trygghet og fellesskap

Som medlem i Ryggforeningen under skoliose vil du få informasjon og mer kunnskap om skoliose. Fagpersoner er også velkommne som medlemmer. Det sendes ut nyhetsbrev til meddlemmene. Medlemskap i Ryggforeningen og Skoliosegruppa gir deg mulighet til å knytte kontakt med andre unge og voksne med skoliose, gjennom deltakelse på våre arrangmeneter. Hvert år har vi bl.a et eget barne- og ungdomstreff m/pårørende. Ta gjerne kontakt med en likeperson med skoliose dersom du ønsker noen å snakke med, eller har behov for råd og tips fra noen son har erfaring med det å leve med skoliose. Les mer under likepersoner her på hjemmesiden, eller finn likeperson her:

Ryggforeningen sine likepersoner – Ryggforeningen i Norge

Som medlem i Ryggforeningen støtter du vårt viktige arbeide for en bedre rygghelse. Skoliosegruppa har en egen informasjonsbrosjyre som du gjerne kan skrive ut og ta med til fastlegen eller f.eks skolehelsetjenesten.

Link til skoliosebrosjyren her

Skoliosegruppa prioriterer helsepolitisk arbeid. Vi engasjerer oss for best mulig behandlingstilbud innenfor konservativ behandling, kirurgi og rettigheter for de som trenger skoliosebehandling. Det innebærer god kontakt med spesialhelsetjenesten og helsemyndighetene. Vi ønsker å påvirke til mer forskning, og har i 2022 fått etablert eget forskningsutvalg i skoliosegruppa.

Viktige saker i løpet av årene

Prosjektet som i 2012 resulterte i rapporten «Å leve med skoliose» støttet av Stiftelsen Dam, kan du lese om her. Mye informasjon om å leve med skoliose i alle aldersgrupper.

Å leve med skoliose i Norge – Stifelsen Dam

Skoliosegruppa har gjennom flere år engasjert seg for å få anerkjennelse for at skoliose er en kronisk diagnose, noe vi har fått medhold i. Rettigheter når det gjelder stønader er også noe Skoliosegruppa har engasjert seg i.

Skroll til toppen