Kontaktinformasjon Lokallag

Ryggforeningen Drammen og omegn lokallag

Leder: Rune Hansen Gunnerød

Tlf. 472 94 545

E-post: leder.drammen@ryggforeningen.no

facebook.com/groups/RiNDrammenogOmegn

Ryggforeningen i Elverum og omegn lokallag

Leder: Randi Skjæret

Tlf. 984 02 619

E-post: raskj@hotmail.com

Ryggforeningen avd. Hordaland

Leder: Thale Skogstad

Tlf. 483 96 761

E-post: hordaland@ryggforeningen.no

facebook.com/RyggforeningenHordalandFylkeslag

Ryggforeningen avd. MjøsRygg,Hedmark og Oppland

Leder: Ellen Johanne Narum Fodnestøl

Tlf. 917 45 867

E-post: ellenjnf@gmail.com

facebook.com/groups/RiNhedmarkoppland

Ryggforeningen avd. Nedre Romerike

Leder: Jeanette Dulsrud

Tlf. 984 06 122

E-post: nedreromerike@ryggforeningen.no

facebook.com/groups/RiNNedreRomerike

Ryggforeningen avd. Nordmøre og Romsdal

Leder: Evy Anne M. Svanemsli

Tlf. 996 22 117

E-post: evy.svanemsli@gmail.com

facebook.com/groups/RiNnordmoreromsdal

Ryggforeningen avd. Nordland

Leder: Vibeke Gavin

Tlf. 915 88 572

E-post: nordland@ryggforeningen.no

https://www.facebook.com/groups/ryggforeningennordland/

Ryggforeningen avd. Nord-Østerdal

Leder: Gunnhild Lohn

Tlf. 905 82 956

E-post: nordosterdal@ryggforeningen.no

https://www.facebook.com/groups/124678222897832

Ryggforeningen avd. Oslo og Akershus

Leder: Svein Nårstad

Tlf. 954 12 008

E-post: rioa@ryggforeningen.no

facebook.com/groups/1540253532950080

Ryggforeningen avd. Rogaland

Leder: Roger Johannessen 

Tlf. 951 31 456

E-post: leder.rogaland@ryggforeningen.no

facebook.com/ryggforeningen.rogaland

Ryggforeningen avd. Troms

Leder: Mariann Skog

Tlf. 900 81 234

E-post: troms@ryggforeningen.no

https://www.facebook.com/groups/159044303817927

Ryggforeningen avd. Trøndelag

Fungerende leder: Tone Kristin Søbstad

Tlf. 977 34 833

E-post: trondelag@ryggforeningen.no

facebook.com/groups/RiNTrondelag

Ryggforeningen avd. Østfold

Leder: Lisa Skaret

Tlf. 907 68 824

E-post: ostfold@ryggforeningen.no

facebook.com/groups/rinostfold

Ryggforeningen avd. Øvre Romerike

Leder: Berit Risto

Tlf. 957 31 163

E-post: b.risto@online.no

Skroll til toppen