Medlemsfordeler – Advokathjelp

Trenger du hjelp fra advokat? Ryggforeningen har en avtale om rabatt på advokattjenester hos Advokatfirmaet Advisio. Her følger en kort orientering om advokatfirmaet.

På kontoret i Oslo sentrum sitter kvalifiserte jurister klare til å ta imot din henvendelse. Uansett hvor i landet du bor, har Advisio gode systemer for å bistå deg i saken din.

Advisio har spesialkompetanse på saker om trygd og erstatning, oppsigelse i arbeidsforhold, samt familie- og arverett. Her finner man høyt kvalifiserte advokater innen de fleste saksområder våre medlemmer har behov for bistand på.

Les mer om Advisio her.

Eksempler på saker Advisio kan hjelpe deg med:

✅ Klage på vedtak fra NAV, samt anke til Trygderetten

✅ Saker om yrkesskade

✅ Saker om trafikkskade

✅ Saker om uføreforsikring

✅ Arveoppgjør

✅ Samlivsbrudd

✅ Opprettelse av testament eller ektepakt

Medlemmer av Ryggforeningen kan alltid ta kontakt med Advisio for å få en gratis og uforpliktende samtale. Hvis det blir inngått et oppdrag, er de to første timene inkludert i gratis innledende bistand og koster derfor ingenting.

Videre bistand faktureres med utgangspunkt i offentlig salærsats med et tillegg av 50 prosent. Timeprisen i 2022 er derfor kr 2.100,- inkludert mva. for alle timer etter at de to gratistimene er brukt.

Ryggforeningen anbefaler alle medlemmer å benytte seg av det gunstige tilbudet hos Advisio. 

Du kan ringe Advisio på 977 72 500 eller sende en e-post til advokat@advisioadvokat.no. Firmaet garanterer tilbakemelding innen 24 timer.

Skroll til toppen