Likpersonsarbeid er hjelp og støtte til personer som er i samme situasjon, med samme vanske eller funksjonshemning som en selv. Det bygger på prinsippet om at ”den vet best hvor skoen trykker, som har den på”. Likepersonssarbeid er hjelp til selvhjelp basert på utveksling av egenbaserte erfaringer. 

Hva er en likeperson?

En likeperson er ikke en fagperson, men med egen diagnose, og har fått opplæring i det å være likeperson. Det kan også være likeperson med erfaringer som pårørende. Alle våre likepersoner har taushetsplikt og alle tjenester fra likepersonen er gratis. 

✅ En likeperson er et medmenneske og ikke en fagperson.

✅ En likeperson har vært igjennom mange av de samme vanskelige situasjonene som du selv har vært oppe i.

✅ En likeperson er et medlem som vil prøve å hjelpe mennesker som trenger litt bistand i forskjellige situasjoner.

✅ En likeperson kan formidle hjelp eller gi råd.

✅ En likeperson kan hjelpe deg med å finne informasjonsmateriell om sykdommen og annet.

✅ En likeperson kan gi deg informasjon om tilbud til personer med din sykdom i ditt distrikt.

✅ En likeperson har taushetsplikt.

✅ Alle tjenestene fra likepersonen er gratis.

Skroll til toppen