Landsdekkende pasient- og brukerforening

Velkommen til
Ryggforeningen i Norge

Vi ønsker at alle skal ha en bra rygg. Vår visjon er å få ryggpasienter i Norge til å rette ryggen.

Aktuelt

Funkis
Nyhet

Årsmøte Funkis 24.4.24

På årsmøte til studieforbundet funkis, ble vårt styremedlem Rune Hansen Gunnerød valgt inn som 2. vara. Vi gratulerer så mye til Rune med vervet.  

Les mer

Om Oss

En aktiv pådriver for bedre rygghelse

Ryggforeningen i Norge er en pasient- og interesseorganisasjon for mennesker med nakke-, rygg- og bekkenlidelser, deres pårørende og fagfolk. Vi ble stiftet 30. april i 1994 av ildsjeler, og fortsatt er det frivillige og tillitsvalgte som utgjør grunnmuren i organisasjonen.

Bli medlem

Vår Visjon

Vi skal få ryggpasienter i Norge til å rette ryggen.

Likepersoner

Vi har likepersoner som kan være samtalepartner for mennesker som trenger noen å snakke med, kan gi råd og hjelp, formidle informasjonsmateriell om sykdommer og informere om mulige helsetilbud.

Brukermedvirkere

Vi har brukermedvirkere i forskningsprosjekter og ved helseinstitusjoner for å bidra til økt kunnskap om nakke- og rygglidelser og bedre helsetilbud.

Forskning

Vi bidrar til brukerinitiert forskning som sikrer at forskningen fører til bedre helsetilbud.

Informasjonsarbeid

Vi driver informasjonsarbeid gjennom medlemsblad, på webside og sosiale medier.

Fordelsavtaler

Vi har fordelsavtaler for kjøp av tjenester og produkter, bl.a. gjennom FFO.

Medlemsgrupper

Vi har medlemsgrupper som lager aktiviteter hvor mennesker med samme diagnoser kan møtes og utveksle erfaringer og ha god kontakt med helseinstitusjoner for å utvikle bedre tilbud til pasientene. I dag har vi slike grupper for skoliose, modic forandringer og generell rygg.

Interessepolitisk Arbeid

Vi driver interessepolitisk arbeid overfor helsemyndigheter, regjering og Stortinget for økt satsing på behandling av nakke- og ryggpasienter.

Lokale Aktiviteter

Vi har lokallag som skaper aktiviteter lokalt for foreningens medlemmer.

Samarbeid

Vi samarbeider med andre pasientorganisasjoner, profesjoner, forskere og helseinstitusjoner i Rådet for muskelskjeletthelse for å styrke tilbudet innenfor dette helseområdet

Nettverskarbeid

Vi arrangerer møter og treff for medlemmene som en del av nettverksarbeidet internt i foreningen.

Hva Er En Likeperson?

En likeperson er ikke en ekspert eller fagperson, men en person som er i samme båt.

Erfaringsutveksling

Likepersonsarbeid er personlig overføring av erfaringsbasert kunnskap til en annen i tilsvarende situasjon.

Støtte og forståelse

En likeperson er et supplement til, og ikke en erstatning for, næromsorgen (familie og venner) og omsorg gitt av profesjonelle.

Praktisk hjelp

Likepersoner er frivillige og ulønnede. De har tid, erfaringer og kunnskap til å snakke med deg som er pasient eller pårørende.

Skroll til toppen