Medlemsgruppe – Modic

Om Modicgruppa

 

Hva er Modic/Modicforandringer?

Å ha Modicforandringer, eller Modic, kan kort forklart bety at man har en slags betennelses-eller irritasjonstilstand i ryggen. Dette kalles inflammasjon på fagspråket, og kan oppstå f.eks. i forbindelse med prolaps eller aldersforandringer. Modic forekommer oftere hos de med langvarige ryggsmerter, enn hos de uten ryggsmerter.

Modic vises kun på MR-bilder, og deles inn i tre typer; Modic 1, 2 og 3. Særlig type 1 ser ut til å kunne knyttes til langvarige ryggsmerter.

Vi vet enda ikke helt hvorfor Modic oppstår, men det finnes ulike teorier, som det forskes på. Det er mye usikkerhet og forvirring om hva Modic egentlig er, og Modic er foreløpig ingen anerkjent diagnose i Norge. Mange møter derfor veldig forskjellige oppfatninger blant fagpersoner, og man kan finne mye ulik informasjon. Vi har derfor vært med å utarbeide en del informasjonsmateriell:

  • Har du langvarig vondt i ryggen, og tror du kan ha Modic? Ta vår enkle selvtest: Har du Modicforandringer?  her Testen er utarbeidet av Hanne Albert, Modicklinikken. Vi har fått tillatelse til å lage en norsk versjon av hennes test. “Testen erstatter ikke råd og hjelp fra helsepersonell”
  • FORMI (Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse) her
  • Last ned vår brosjyre Har du Modicforandringer? her Fås også hos Ryggforeningens nærmeste lokalavdeling, eller henvend deg på e-post til ryggforeningen@ryggforeningen.no
  • Les vår artikkel Modicforandringer – forklart av Modicgruppa i Ryggforeningen i Norge, og finn utdypende informasjon om modicforandringer her

En egen undergruppe ryggpasienter

Smertebildet ved Modic virker å være i en egen kategori. Derfor mener vi at modicpasienter representerer en egen undergruppe ryggpasienter, som har behov for spesifikk tilnærming og behandling.

Vi som har engasjert oss i diagnosegruppa har selv har kjent utfordringene rundt Modic på kroppen. Flere av oss har hatt en lang kamp i helsevesenet for å få hjelp. Overveldende mange i vår pasientgruppe rapporterer om at deres smerter og plager ikke blir tatt på alvor når de oppsøker helsevesenet. Slik burde det ikke være i Norge i dag.

Modicgruppa – en pådriver for økt kunnskap

Kunnskapen om Modic er fremdeles mangelfull. Modicgruppa samarbeider med FORMI og andre forsknings- og fagmiljøer for å bidra til mer kunnskap om tilstanden. Hvilken behandling den enkelte kan få, håper vi mer forskning, kunnskap og erfaring vil gi oss svar på. Som diagnosegruppe under Ryggforeningen i Norge har vi bl.a. mulighet til å etablere nettverk opp mot fag- og forskningsmiljøer. Gjennom dette kan vi få medvirkning i bl.a. forskning, helsepolitiske saker, etablering av behandlingsalternativer m.m. Nettverket gir også mulighet for informasjonsdeling i mange kanaler.

Medlemskap i Ryggforeningen gir trygghet

Som medlem av Modicgruppa i Ryggforeningen får du også lære mer om din egen tilstand, og kan knytte kontakt med andre i samme situasjon. Pårørende og fagpersonell må gjerne melde seg inn. Medlemmer av Ryggforeningen og Modicgruppa får tilsendt nyhetsbrev på e-post i tillegg til medlemsbladet Ryggstøtten.

Ryggforeningens likepersoner er viktige støttespillere for mange av våre medlemmer. En likeperson er et medmenneske som er i «samme båt», som etter kursing kan gi deg som medlem råd og støtte. En likeperson er underlagt taushetsplikt, men er ingen fagperson.

En liste med likepersoner finner du her

Ved å bli medlem støtter du også Ryggforeningens arbeid for å bedre ryggomsorgen i Norge.

Ønsker du å kontakte Modicgruppa sender du epost til: modic@ryggforeningen.no

Skroll til toppen