Gaver til Ryggforeningen

 

Skattefradrag for gaver

  • Husk og oppgi fødsel og personnummer ved gavegiving dersom du ønsker skattefradrag.
  • Gaver mellom 500 kr og 25 000 kr kan trekkes fra på selvangivelsen for 2022.
  • Pengegaver mellom 500 kr og 25 000 kr, som er gitt til Ryggforeningen i Norge i 2022 gir rett til skattefradrag.

Innberetning til Skatteetaten

  • Ryggforeningen i Norge innrapporterer gaver direkte til Skatteetaten, og sender deretter ut en årsoppgave.
  • Etter Skatteetatens regler får du ikke fradrag for gaven hvis den ikke er innberettet av Ryggforeningen i Norge, du kan ikke selv oppgi denne i selvangivelsen.
  • Når denne er innberettet kommer den automatisk på din selvangivelse.
  • Gavene blir innberettet i det inntektsåret de er gitt og forutsetter at de er registrert på bankkontoen til Ryggforeningen i Norge innen 31.12 i det aktuelle inntektsåret. Gaver som mottas etter fristen, blir automatisk inntektsført året etter.

For mer informasjon

Skroll til toppen