Likepersonkoordinator

Likepersonkoordinator for Ryggforeningen i Norge

Koordinatorens  oppgave er å ta imot hennvendelser og videreformidle bl.a til en likeperson i Ryggforeningen som er aktuell for det innringer lurer på.

Det være seg  f.eks behandlere i ett bestemt omeråde/fylke, diagnose, pårørende i forhold til barn med skoliose. etc. 

Likepersonkoordinator i Ryggforeningen er pr d.d 

Karin Hoel. epost: hoel.karin@gmail.com Tlf. 92244804

Skroll til toppen