Om Ryggforeningen

Ryggforeningen i Norge skal være en aktiv pådriver for en bedre rygghelse.

Om Oss

Ryggforeningen er en pasientorganisasjon, og pasientenes og medlemmenes opplevelser er drivkraften i foreningens arbeid. Derfor er det naturlig at Ryggforeningens visjon er at «Ryggforeningen i Norge skal få ryggpasientene til å rette ryggen». Det betyr arbeid langs to hovedlinjer – bistå pasientene i det daglige og påvirke myndigheter og helsevesen slik at mulighetene deres til å få behandling blir bedre.

Det finnes flere eksempler på at foreningen har bidratt på begge områdene. Flere pasienter kan i dag «rette ryggen» enn for 25 år siden.

En viktig forutsetning for å bedre situasjonen er å ha kunnskap om omfanget av rygglidelsene i Norge. Det har helt fra starten vært sentralt i Ryggforeningens arbeid. Sammen med andre organisasjoner og deler av helsevesenet har man fått fram slik dokumentasjon. Nå er det en generell erkjennelse av at muskel- og skjelettlidelser er det største folkehelseproblemet i Norge. Pasienter med rygglidelser utgjør den største gruppen. Det er også dokumentert at dette koster mange milliarder kroner i året.

En slik dokumentasjon er selvsagt en viktig forutsetning for at satsingen på helsetilbudet til disse pasientene økes vesentlig. Dessverre er ikke tilbudet i tråd med omfanget av problemet. Ryggforeningen vil derfor ikke mangle utfordringer i årene som kommer, og det er langt fram til foreningens visjon er oppfylt.

En liten presentasjon av Ryggforeningen finner du her

 

3

Medlemsgrupper

I Ryggforeningen er det nå tre medlemsgrupper. Den første var Skoliosegruppen, som ble dannet i 2006. I 2016 ble det vedtatt å danne en Modic-gruppe og i år er det etablert en gruppe for spinal stenose og degenerativ rygg, som også omfatter prolaps.

Skoliosegruppa

Skoliosegruppa har mer enn 600 medlemmer og har hatt god oppslutning om de årlige skoliosetreffene sine. Gruppa har til en viss grad dannet mønster for arbeidet i de andre gruppene.

Modicgruppa

Modicgruppa har prioritert sterkt kontakt med helsefaglige behandlings- og forskningsmiljøer. Kontakten med FORMI ved Oslo Universitetssykehus har vært en del av dette engasjementet.

Spinal stenose-Degenerativ rygg

Medlemsgruppen Spinal Stenose, skivedegenerasjon eller prolaps hadde sitt første årsmøte 16 oktober 2021. Vi består av leder Gunnhild Lohn, Styremedlemmer Jorunn Liland og Arne Fagerlie. Varamedlemmer er Jonny Krogsund, Kjersti Krog og Per Martinsen.

Samarbeidspartnere

Ryggforeningen er medlem i Rådet for muskelskjeletthelse. Det er en paraplyorganisasjon som samler aktører som arbeider for eller er opptatt av en bedre muskelskjeletthelse. Våre samarbeidspartnere i Rådet er:

Skroll til toppen