Meld deg inn i dag

Nye medlemmer som melder seg inn i Ryggforeningen i Norge tilbys medlemskap ut året for 100 kroner.

Hvorfor skal du bli medlem i Ryggforeningen?

Mange mennesker som sliter med rygg-, nakke- og bekken opplever at de ikke blir tatt på alvor i helsevesenet. Ryggforeningen jobber for at denne pasientgruppen skal få bedre behandling, at det skal forskes mer på feltet, at tilgang på rehabilitering skal bli bedre, og at helsepersonell og behandlere skal lære mer om diagnoser og tilstander.

 

Bli medlem

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.