Skoliosegruppa

Medlemsgruppe – Skoliose

Våre bidragsytere

Vi takker for den økonomiske støtten til våre barne- og ungdomstreff.

2022

Eckbos Legat støttet oss med kr. 50.000 til vårt arrangement på Wood Hotel 16-18. september.

https://www.eckbos-legat.no/

2023

LNU Aktivitetsstøtta støttet oss med  kr. 70.000 til vårt arrangement på Hurdal syn- og mestringssenter 15-17. sept.

https://www.lnu.no/stotteordninger-hovedside/stotteordning-aktivitetsstotta/

Kronprinsesse Märthas Minnefond støttet oss med kr. 5000,- til samme arrangement.

https://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=27582

Facebook
Twitter
Email
Print
Skroll til toppen