Skoliosegruppa

Medlemsgruppe – Skoliose

Skoliose og NAV

Grunnstønad

Du kan søke om grunnstønad på nav.no dersom du eller barnet ditt har nødvendige ekstrautgifter som andre ikke har på grunn av skoliose. Det kan være aktuelt å søke om grunnstønad på grunn av ekstra slitasje på klær og sengetøy i forbindelse med korsettbruk. Ekstrautgiftene må vare i 2-3 år eller mer. Madrasser, dyner, puter, håndklær og kluter blir ikke regnet som klær eller sengetøy. Du må ta vare på kvitteringer som viser hva du har kjøpt og legge disse ved søknaden din.

Søknaden om grunnstønad finner du her:

Grunn- og hjelpestønad – Søknader – www.nav.no

Pleiepenger

Du kan søke om pleiepenger dersom du må være borte fra jobb for å ta vare på et barn som på grunn av sykdom trenger pleie og omsorg hele tiden. Barnet ditt må ha vært til behandling/utredning i sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste, som for eksempel er tilfellet ved en skolioseoperasjon. Du sender søknaden etter at barnet ditt er operert. Den avdelingen ved sykehuset barnet ditt er lagt inn på vil være behjelpelige med å fylle ut et pleiepengeskjema som du får med deg ved utskrivelse og som du legger ved søknaden. Det er ingen tidsbegrensing for hvor lenge du kan få pleiepenger når alle vilkårene er oppfylt.

Pleiepenger for sykt barn – nav.no

Reiseutgifter

I forbindelse med behandling for skoliose kan man få dekket reise til og fra behandlingssted. For refusjon av reiser til sykehus og andre tjenester som administreres av helseforetakene, så sendes søknaden til pasientreiser. Du logger deg da inn her:

Pasientreiser – Helsenorge

For refusjon av reiser når du eller barnet ditt er til behandling for tilpasning av korsett så søker du om refusjon av reise hos nav. Tilpasning av korsett regnes som tilpasning av et teknisk hjelpemiddel som ikke dekkes av pasientreiser.

Reiseutgifter – Søknader – www.nav.no

Tilrettelegging, Arbeidsavklaringspenger og Uføretrygd

Du kan ha et godt og langt arbeidsliv selv om du har skoliose. Har du plager kan det være mulig med tilrettelegging både i skole og arbeid.
 
For å ha rett til å arbeidsavklaringspenger må sykdom og/eller skade være hovedårsaken til at du har nedsatt arbeids- og inntektsevne. Du må ha minst 50 prosent redusert arbeids- og inntektsevne.
 
Mulighetene dine til å være i arbeid må også være avklart. Det betyr at du må ha gjennomført hensiktsmessig behandling som kan bedre arbeidsevnen din og arbeidsrettede tiltak for å bedre inntektsevnen din og avklare hvor mye du kan jobbe.
 
For vurdering av rett arbeidsavklaringspenger og uføretrygd må du ta kontakt med ditt lokale NAV- kontor. Ta også kontakt med ditt lokale NAV kontor dersom du har behov for tilrettelegging eller hjelpemidler i arbeid og/eller skole.
 
Facebook
Twitter
Email
Print
Skroll til toppen