Skoliosegruppa

Medlemsgruppe – Skoliose

Behandling av skoliose

Skoliose regnes vanligvis som behandlingstrengende ved kurver over 20 grader.

Behandlingen som tilbys i Norge for å korrigere en skoliose eller hindre den i å utvikle seg mens skjelettet fortsatt vokser er korsett. Der dette ikke er tilstrekkelig vurderer man i noen tilfeller operasjon. Enkelte andre land støtter også behandling i form av individuelt tilpassede øvelser og fysioterapi. I Norge dekkes kun fysioterapi til fylte 16 år ved korsettbehandling og operasjon. Skoliosegruppa har fått gjennomslag hos NAV om at behandlingstrengende skoliose er en kronisk diagnose.

Tidligere ble skoliose behandlet med blant annet store og tunge kroppsdekkende gipskorsett og såkalte jernkorset laget av lær og metallstenger, samt ulike kirurgiske inngrep som hovedsakelig rettet opp den sideveis krummingen. I dag er korsettene lette, formet etter kroppen og er lite synlige under klær. Operasjonsmetodene som benyttes nå gir en bedre korrigering av både rotasjon og sideveis krumming enn tidligere

Hos OUS Rikshospitalet i Oslo kan du lese mer om skoliose og deres behandlingstilbud i disse linkene:

Skoliose hos barn under 10 år

Barn under 10 år som har fått diagnostisert skjevhet i ryggen skal henvises til vurdering ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Dette sykehuset har nasjonal behandlingstjeneste for denne aldersgruppen.

https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skoliose-hos-barn-under-10-ar

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-kirurgisk-behandling-for-ikke-maligne-rygglidelser-hos-barn

https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skoliose-hos-ungdom-operasjon

https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skoliose-hos-barn-korsettbehandling

https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skoliose-hos-ungdom-korsettbehandling

https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skoliose-hos-barn-gipsbehandling

https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skoliose-hos-ungdom-fysioterapi-etter-operasjon

https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skoliose-hos-ungdom-fysioterapi-ved-korsettbehandling

https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skoliose-hos-barn-fysioterapi-etter-operasjon

Hos Haukeland universitetssjukehus i Bergen kan du lese om informasjon her:

Skoliose hos ungdom, Barnekirurgen – Helse Bergen (helse-bergen.no)

Observasjon

Skoliosepasienter med moderate skjevheter, under 20 grader, må følges opp gjennom regelmessig kontroller med røntgenundersøkelse for å oppdage evt. forverring. Det er spesielt viktig tidlig i ungdomsårene, når skjelettet utvikler seg raskest. I observasjonsperioden kan en være i aktivitet på samme måte som før en fikk diagnosen.

Facebook
Twitter
Email
Print
Skroll til toppen