Admin Ryggforeningen

Ryggforeninga godt representert på MUSS-konferansen

16. og 17. november 2023 gjekk den 12. Muskel- og skjelettkonferansen (MUSS-konferansen) av stabelen. Vi i Ryggforeninga var her for å halde oss oppdaterte på kva som skjer innan forskingsverda, men mest av alt for å knyte kontaktar slik at vi kan få påverke meir innan forsking.

Den nasjonale forskingskonferansen for muskelskjeletthelse, ein tverrfagleg konferanse som dekkjer forsking innan muskelskjelettskader, -sjukdommar og -plager, er eit møtepunkt for forskarar, helsepersonell, brukarar, klinikarar og andre som er interesserte i muskel- og skjeletthelse. Nettopp difor er det så viktig at vi i Ryggforeninga er med for å vise kven vi er og kvifor det er så viktig å ta oss med allereie i idémyldringsfasen av eit forskingsprosjekt. Vi har mykje kunnskap om kva vi ikkje får svar på når vi har fått utfordringar med muskel- og skjelettsystemet. Vi veit også ein heil del om kva som fungerer og ikkje fungerer når det skal forskast på muskelskjeletthelse.

Sjølv om muskelskjeletthelse saman med psykisk helse er våre to største folkehelseutfordringar så blir det forska mykje mindre på muskelskjeletthelse enn på både hjerte/karsykdommer og kreft. Og ikkje nok med det så anser ein at 85 % av forskinga er bortkasta. Prøver ein for eksempel å finne forsking på sittehemming som mange med ryggplager har, så finn ein så godt som ingenting. Så mange som 75 % av Norges befolkning opplev smerter eller plager frå muskel- og skjelettsystemet og det blir stadig fleire, ifølgje fleire forskarar på MUSS-konferansen.

Vi i Ryggforeninga jobbar difor for å bli meir synlege og for å få påverke meir innan forsking for at forskinga skal bli meir relevant og nyttig. Får vi medvirke meir i forsking, kan vi vere med på å dekkje dei store kunnskapshola vi har innan muskelskjeletthelse.

Nyfiken på korleis du kan få påverke i forsking? Ta gjerne kontakt med oss!

På bildet ser du Kathrine Vadøy og Karin Hoel foran en av posterpresentasjonene på årets MUSS konferanse.

Tekst: Kathrine Vadøy  Foto: Eli Steen

Webinar «Hva nå?» Nøkler til en bedre hverdag med kronisk sykdom

Vi har tidligere informert om FFO Viken sitt tilbud om en rekke webinarer denne høsten. 29. novemer arrangeres det siste i år. Tema denne gangen er «Hva nå?» Nøkler til en bedre hverdag med kronisk sykdom. Erfaringskonsulent Kristina Vedel Nielsen deler med deg i dette webinaret hvordan du kan leve med en sorg over at livet ikke ble som planlagt. Underveis får du mange nyttige tips og
øvelser, inspirasjon og mentale styrkeøvelser til bruk i hverdagen.

Onsdag 29. november 2023 kl. 18.00 – 19.30. Påmelding senest innen 25. november 2023 til: tove.malnes@ffo.no

(NAVN, TELEFONNUMER OG EPOSTADRESSE MÅ FREMKOMME I PÅMELDINGEN)

Invitasjon 29.11.23 Nøkler til en bedre hverdag som kronisk syk

Er du forelder til ungdom mellom 15-19 år som har langvarige smerter?

Langvarige smerter er vanlig blant ungdommer og har økt de siste årene.  Smerter kan føre til frafall fra idrett, utdanning og jobb, samt negative helseutfordringer senere i livet. I dag er det manglende forskning som legger grunnlag for hvordan ungdommer med smerte skal behandles. Derfor skal forskere ved OsloMet i HEYoung-Intervention Study utvikle tiltak for ungdommer med tilbakevendende eller langvarige smerter sammen med ungdommer, helsepersonell, foreldre og forskere. Er du forelder til en ungdom som er mellom 15-19 år, og som har langvarige smerter, og har lyst og mulighet til å delta i forskningsprosjektet, finner du mer informasjon og påmeldingsinfo her Rekrutteringsplakat Ung HEYoung intervention Forelder
Facebook
Email
Print

Ryggforeningens merknader til statsbudsjettet

Av helse- og omsorgsdepartementets forslag til statsbudsjett for 2024 framgår det at det vil bli foretatt utredninger og gjennomganger som kan gi muligheter til økt satsing på muskelskjelettområdet.

Gode intensjoner om bedre løsninger på litt sikt, kan imidlertid ikke skjule at statsbudsjettet for 2024 etter RiNs mening vil redusere helsetilbudet til pasienter med muskel- og skjelettlidelser, særlig da nakke- og ryggpasienter.Høringsuttalelse statsbudsjettet 2024 Ryggforeningen

 

 

Skeiv rygg

Har du skeiv rygg?

Ikke alle vet hva skoliose er, men skeiv rygg
er det kanskje flere som skjønner hva er?
Ryggforeningen er en pasient og brukerorganisasjon
hvor medlemmer har ulike ryggdiagnoser.
Nesten halvparten av medlemmene våre
har selv skeiv rygg, eller skoliose,
eller er pårørende til noen som har det.
Vi har mange medlemmer i foreningen
som kan veldig mye om skoliose
og skoliosebehandling,
og ikke minst hvordan det er å leve med det.
Vil du vite mer, er det bare å ta kontakt med oss.

 

Frivillighet = god folkehelse

Deltakelse i frivilligheten forebygger ensomhet og gir god folkehelse.

Ryggforeningen vil gjerne bidra til å bedre folkehelsen, så meld deg inn og engasjer deg.

Her er noen av våre frivillige som bidrar til at egen og andres helse er litt bedre.

 

Er nakkemanipulasjon eller ibux mest effektivt?

Ryggforeningen i Norge støtter stort prosjekt om akutte nakkesmerter: er nakkemanipulasjon eller ibux mest effektivt?

 

Universitetet i Oslo og Akershus Universitetssykehus HF er i gang med et landsdekkende prosjekt som vil undersøke om kiropraktisk behandling for pasienter med akutte nakkesmerter er effektivt sammenliknet med medisin. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam gjennom Ryggforeningen i Norge.

 

Studien er et nasjonalt samarbeid hvor mer enn 35 kiropraktorer rekrutterer og behandler pasienter med akutte nakkeplager.

Bakgrunn for studien

Nakkeplager er på topp sammen med korsryggplager, hvor rundt 450.000 nordmenn er daglig plaget, mens 40 % av befolkningen vil oppleve nakkeplager innenfor den siste måneden. Kostnadene fra muskel- og skjelettsystemet er svært høy og er stipulert til om lag 280 milliarder kroner per år i form av helsetap, tapt verdiskapning og behandlingskostnader, hvorpå hele 82 % av disse kostnadene er knyttet rygg- og nakkeplager. Med andre ord kan nakkeplager defineres som en muskel- og skjelettpandemi, hvor helsevesenet dessverre mangler kunnskap omkring effektive behandlingsalternativer.

Av dem som oppsøker hjelp for nakkesmerter i det norske helsevesenet, vil to ut av 3 oppsøke fysioterapeut/kiropraktor, mens en ut av 3 vil oppsøke fastlegen. Fastleger behandler ofte akutte nakkesmerter med smerte- og/eller betennelsesdempende medisiner. Men ikke alle pasienter har tilstrekkelig effekt, og andre må avstå på grunn av bivirkninger.

En nylig meta-analyse studie av forskningsgruppen, så på manipulasjonsbehandling for akutte nakkesmerter og rapporterte at verken manipulasjonsbehandling alene eller i kombinasjon med annen behandlingsmodalitet viste overbevisende effekt i de få studiene som fantes. Det var heller ingen overbevisende evidens for at Ibux hadde effekt på akutte nakkesmerter.

Om studien

Studien undersøker behandlingseffekt av kiropraktisk og medisinsk behandling og vil gi vitenskapelig dokumentert kunnskap om hvilke behandlinger som er effektive og hvor stor effekt disse har, denne kunnskapen mangler dessverre i dag.

Prosjektet er godt i gang og prosjektgruppen ønsker i alt 320 pasienter. Rekrutterte pasienter vil behandles i to uker med kiropraktikk eller medisin hvor primærmålet er redusert smerte på dag 14. Prosjektgruppen ønsker også å måle langtidseffekten de etterfølgende 5 ½ måned. All undersøkelse og behandling er kostnadsfri for alle deltakerne.

Resultatene av studien vil bli publisert i medisinske tidsskrifter og videre bli formidlet til pasienter, pasientorganisasjoner, helsepersonell og nasjonale og internasjonale nyhetsmedia umiddelbart, for nettopp bidra til å effektivisere spesielt helse Norge. Ryggforeningen i Norge, som brukermedvirker med over 1400 medlemmer, vil være en pådriver for at denne nye kunnskapen når befolkningen.

]Fra venstre: Professor, overlege, prosjektleder Michael B. Russell, kiropraktor, Ph.d kandidat Anna Allen-Unhammer, kiropraktor, fysioterapeut, hovedveileder Aleksander Chaibi, Ph.d., (Professor Nina K. Vøllestad, Medveileder, ikke avbildet) 

Fra venstre: Professor, overlege, prosjektleder Michael B. Russell, kiropraktor,

Ph.d kandidat Anna Allen-Unhammer, kiropraktor, fysioterapeut, hovedveileder Aleksander Chaibi, Ph.d.,

Professor Nina K. Vøllestad, Medveileder, ikke avbildet

Gratis webinarer

 

FFO Viken arrangerer en rekke webinarer utover høsten. Det er gratis å delta. Se detaljer for tema/innhold og påmelding i invitasjonene. 

September:

Invitasjon 14.09.23 Det du ikke ser

Oktober:

Invitasjon 11.10.23 Bedre søvn – våken hverdag

Invitasjon 19.10.23 Pasient- og brukerombudet

Invitasjon 24.10.23 Hjelp og hjelpemidler

November:

Invitasjon 02.11.23 Tvang av barn i helsevesenet

Invitasjon 08.11.23 Virtuelt sykehus

Invitasjon 22.11.23 Søsken som pårørende

Invitasjon 29.11.23 Nøkler til en bedre hverdag som kronisk syk

Er det mulig?!?

Mann går til fastlegen på grunn av smerter i korsryggen og smerteutsrålinger nedover beina som bare blir værre og værre. Fastlegen henviser til spesialisthelsetjenesten. CT blir tatt. Spesialist konkluderer med at han anbefaler operasjon, og dette vidersendes til sykehuset i regionen han bor. Han venter på dato for operasjon. Brevet kommer. Der står det at operasjon er avvist, og at han ikke har rett til utredning eller behandling. Ærre muli?

Fyll ut skjema for rettighetsklage på Helsenorge.no !!!!!

Skroll til toppen