Admin Ryggforeningen

Er nakkemanipulasjon eller ibux mest effektivt?

Ryggforeningen i Norge støtter stort prosjekt om akutte nakkesmerter: er nakkemanipulasjon eller ibux mest effektivt?

 

Universitetet i Oslo og Akershus Universitetssykehus HF er i gang med et landsdekkende prosjekt som vil undersøke om kiropraktisk behandling for pasienter med akutte nakkesmerter er effektivt sammenliknet med medisin. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam gjennom Ryggforeningen i Norge.

 

Studien er et nasjonalt samarbeid hvor mer enn 35 kiropraktorer rekrutterer og behandler pasienter med akutte nakkeplager.

Bakgrunn for studien

Nakkeplager er på topp sammen med korsryggplager, hvor rundt 450.000 nordmenn er daglig plaget, mens 40 % av befolkningen vil oppleve nakkeplager innenfor den siste måneden. Kostnadene fra muskel- og skjelettsystemet er svært høy og er stipulert til om lag 280 milliarder kroner per år i form av helsetap, tapt verdiskapning og behandlingskostnader, hvorpå hele 82 % av disse kostnadene er knyttet rygg- og nakkeplager. Med andre ord kan nakkeplager defineres som en muskel- og skjelettpandemi, hvor helsevesenet dessverre mangler kunnskap omkring effektive behandlingsalternativer.

Av dem som oppsøker hjelp for nakkesmerter i det norske helsevesenet, vil to ut av 3 oppsøke fysioterapeut/kiropraktor, mens en ut av 3 vil oppsøke fastlegen. Fastleger behandler ofte akutte nakkesmerter med smerte- og/eller betennelsesdempende medisiner. Men ikke alle pasienter har tilstrekkelig effekt, og andre må avstå på grunn av bivirkninger.

En nylig meta-analyse studie av forskningsgruppen, så på manipulasjonsbehandling for akutte nakkesmerter og rapporterte at verken manipulasjonsbehandling alene eller i kombinasjon med annen behandlingsmodalitet viste overbevisende effekt i de få studiene som fantes. Det var heller ingen overbevisende evidens for at Ibux hadde effekt på akutte nakkesmerter.

Om studien

Studien undersøker behandlingseffekt av kiropraktisk og medisinsk behandling og vil gi vitenskapelig dokumentert kunnskap om hvilke behandlinger som er effektive og hvor stor effekt disse har, denne kunnskapen mangler dessverre i dag.

Prosjektet er godt i gang og prosjektgruppen ønsker i alt 320 pasienter. Rekrutterte pasienter vil behandles i to uker med kiropraktikk eller medisin hvor primærmålet er redusert smerte på dag 14. Prosjektgruppen ønsker også å måle langtidseffekten de etterfølgende 5 ½ måned. All undersøkelse og behandling er kostnadsfri for alle deltakerne.

Resultatene av studien vil bli publisert i medisinske tidsskrifter og videre bli formidlet til pasienter, pasientorganisasjoner, helsepersonell og nasjonale og internasjonale nyhetsmedia umiddelbart, for nettopp bidra til å effektivisere spesielt helse Norge. Ryggforeningen i Norge, som brukermedvirker med over 1400 medlemmer, vil være en pådriver for at denne nye kunnskapen når befolkningen.

]Fra venstre: Professor, overlege, prosjektleder Michael B. Russell, kiropraktor, Ph.d kandidat Anna Allen-Unhammer, kiropraktor, fysioterapeut, hovedveileder Aleksander Chaibi, Ph.d., (Professor Nina K. Vøllestad, Medveileder, ikke avbildet) 

Fra venstre: Professor, overlege, prosjektleder Michael B. Russell, kiropraktor,

Ph.d kandidat Anna Allen-Unhammer, kiropraktor, fysioterapeut, hovedveileder Aleksander Chaibi, Ph.d.,

Professor Nina K. Vøllestad, Medveileder, ikke avbildet

Er nakkemanipulasjon eller ibux mest effektivt? Read More »

Er det mulig?!?

Mann går til fastlegen på grunn av smerter i korsryggen og smerteutsrålinger nedover beina som bare blir værre og værre. Fastlegen henviser til spesialisthelsetjenesten. CT blir tatt. Spesialist konkluderer med at han anbefaler operasjon, og dette vidersendes til sykehuset i regionen han bor. Han venter på dato for operasjon. Brevet kommer. Der står det at operasjon er avvist, og at han ikke har rett til utredning eller behandling. Ærre muli?

Fyll ut skjema for rettighetsklage på Helsenorge.no !!!!!

Er det mulig?!? Read More »

Områder vi ønsker mer kunnskap på innen ryggkirurgi

7.september er Ryggforeningen invitert til fagseminaret til de som registrerer i Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi. Sigbjørn Rogne skal gi innblikk i sin pasienthistorie og argumentere for bedre oppfølging av voksne med skoliose. Jeg (Eli Steen) skal si noe om at det bør utføres mer skiveprotesekirurgi på norske sykehus, og etterspørre behandling av Tarlov cyste.

 

Områder vi ønsker mer kunnskap på innen ryggkirurgi Read More »

Hund er terapi

Mange med meg av Ryggforeningens medlemmer har opplevd den magiske smertestillende virkningen med å ha hund. Reseptbelagte medisiner, alkohol, pusteøvelser, tenk deg frisk…Den beste medisinen jeg har er Milo. 15 kilo med terapi og lykke, hengivenhet, kjærlighet og tilstedeværelse 24/7. Anbefales på det sterkeste!

Hund er terapi Read More »

Erfaringssamling

Ryggforeningens likepersoner er vår gullbeholdning. Nå har “gullbarrene” våre gjennomført erfaringssamling for likepersoner. Kurshelgen ble avholdt på Olavsgaard hotel på Skjetten, med deltakere fra alle helseregioner, og i alle aldre. Vi fikk god påfyll med samtaletips fra Melle Aakenes fra Kirkens SOS, og tid til erfaringssutveksling med hverandre.

Foto: Aina Johnsen Rønning

Erfaringssamling Read More »

Ryggforeningen i Norge

Den årlige samfunnskostnaden for muskel- og skjelettlidelser er 255 milliarder, men ingen satsingsmidler i statsbudsjettet.

Pressemelding statsbudsjett 2021

I statsbudsjettet for 2021 understreker regjeringen nødvendigheten av å prioritere muskel- og skjeletthelse i folkehelsearbeidet. Med en årlig samfunnskostnad på 255 milliarder kroner betyr det at rygg-, nakke- og andre muskel- og skjelett lidelser er et av våre største folkehelseproblem. Derfor er Ryggforeningen i Norge skuffet over at det i statsbudsjettforslaget ikke finnes
en eneste bevilgning som peker i retning av en økt satsing for å løse problemet. Tvert om kuttes det på enkelte poster som kan slå negativt ut for det frivillige arbeidet som pasientorganisasjoner innenfor dette helseområdet driver.
[facebook]

Den årlige samfunnskostnaden for muskel- og skjelettlidelser er 255 milliarder, men ingen satsingsmidler i statsbudsjettet. Read More »

Kan akupunktur gjøre livet lettere for deg med vondt i ryggen?

I anledning akupunkturens uke 2020 har Katrine Kirkhorn sendt oss en kronikk på vegne av Akupunkturforeningen:
[facebook]
Akupunktur er en eldgammel behandlingsform som ivaretar hele mennesket. De siste 30 årene har det kommet mye relevant forskning innen faget, og norske helsemyndigheter anbefaler denne behandlingsformen i tillegg til, eller noen ganger i stedet for, skolemedisin for å lette symptomene ved en rekke lidelser.
Akupunktørene er, i likhet med alle andre seriøse medisinske fagfolk, fullstendig klar over at «vondt i ryggen» er en sekkebetegnelse for mange lidelser, og flere av dem kan ikke helbredes. Målet for behandlingen blir da å dempe symptomene best mulig. En akupunktør vil betrakte pasienten som en helhet. Vi bruker derfor mye tid på å finne de beste løsningene for hver enkelt pasient. Det trenger ikke nødvendigvis være bare nålebehandling, men kanskje også massasje- herunder kopping -, kostholdsråd eller trenings- og tøyningstips. Hos oss får du altså en «pakkeløsning» som er fullstendig fri for negative bivirkninger.
Effekten er best ved jevnlig oppfølging, som kan variere fra 1-2 ganger pr. uke til 1 konsultasjon i måneden, eller kanskje bar et par behandlinger i halvåret. Man bør derfor være innstilt på å bruke akupunktur over lang tid, kanskje gjennom resten av livet.
Akupunktører har ingen rett til å blande seg i pasientens medisinbruk. Om du ønsker å endre inntaket av medisiner fordi smertenivået blir redusert ved jevnlig akupunkturbehandling, må du diskutere det med legen din. Vår erfaring er at mange leger er svært positive til å minimalisere bruken av legemidler hos sine ryggpasienter – men igjen: Dette må du ta opp med din fastlege!
Akupunkturforeningen jobber kontinuerlig med å få norske helsemyndigheter til å godkjenne akupunktørene som helsearbeidere. Den siste søknaden ble sendt i februar 2020, og vi venter i spenning på avgjørelsen som kommer i løpet av denne høsten. Siden tittelen «Akupunktør» i skrivende stund fremdeles ikke er beskyttet, er det heller ikke noe krav til hvem som kan begynne med «nålebehandling». Vi anbefaler sterkt at du søker etter en akupunktør som er medlem av Akupunkturforeningen. Da er du sikret av vedkommende har gjennomgått en grundig , 4-års utdannelse på bachelornivå, og har grundige kunnskaper innenfor basalfag som anatomi og sykdomslære. Du finner en oversikt på akupunktur.no.
Velkommen til trygg behandling!
For deg som vil lese litt mer:
– Nyere amerikanske retningslinjer anbefaler akupunktur ved lave korsryggsmerter:
https://www.acponline.org/acp-newsroom/american-college-of-physicians-issues-guideline-for-treating-nonradicular-low-back-pain
– https://www.nhs.uk/news/medical-practice/experts-debate-whether-acupuncture-can-relieve-chronic-pain/
– http://afpa.ie/research/new-nice-guidelines-low-back-pain/

Med hilsen akupunktør Katrine Kirkhorn, på vegne av Akupunkturforeningen.

Kan akupunktur gjøre livet lettere for deg med vondt i ryggen? Read More »

Støtteerklæring – Ryggforeningen støtter alle behandlere og terapeuter i Norge

Støtteerklæring

Ryggforeningen i Norge ber myndighetene om, i den grad det er mulig av smittevernhensyn, å prioritere å åpne opp i helsesektoren før man lemper på restriksjoner som går mer utover «luksus» enn helse.
 
For mange personer med muskel- og skjelett lidelser dreier det seg ikke om bagatell artede tilstander. Muskel- og skjelettpasienter som ikke får hjelp på et tidlig stadium i sin sykemelding, har stor sjanse for å havne i et kronifisert forløp, og deretter uførhet. Mange i helsevesenet trenger også behandlere for å kunne stå i den krevende arbeidssituasjonen de har nå.

Det er med stor bekymring vi registrerer at mange av våre medlemmers behandlere står i fare for konkurs som følge av manglende omsetning etter myndighetenes stengningsvedtak 16. mars 2020.

Jo lengre vedtaket varer, desto større er sannsynligheten for mange konkurser. Ryggforeningen oppfordrer på det sterkeste til at Stortingets krisetiltak må ta hensyn til at klinikkene har store løpende utgifter. Disse må først dekkes for at virksomhetene i det hele tatt kan bestå.

Ryggforeningens medlemmer er avhengige av at alle behandlere kommer seg helskinnet økonomisk igjennom denne krisen vi er inne i.  Med avbrudd og midlertidig stans av behandlingstimer, vil pågangen og behovet være desto større når pandemien går inn i en roligere fase, og det igjen vil være mulig å komme seg til behandlerne sine.

Vi oppfordrer myndighetene til å legge til rette for at disse yrkesgruppene overlever krisen økonomisk, og at de vil få tilbud om krisepakker på lik linje med andre foretak.

 

Vi oppfordrer også myndighetene til å legge til rette for at behandlerprofesjonene kan få refusjoner for videokonsultasjoner i denne perioden.  

Med vennlig hilsen

Ryggforeningen i Norge
www.ryggforeningen.no


Ryggforeningen i Norge er en landsdekkende pasient- og brukerforening for mennesker med ryggplager, deres pårørende samt fagfolk og andre interesserte. Foreningen ble startet 30.04.1994 og er blitt drevet fram av frivillige ildsjeler og drives fortsatt av frivillige ildsjeler og sentrale tillitsvalgte. Ryggforeningen i Norge skal være en aktiv pådriver for en bedre rygghelse. 

Bli medlem – Medlemsskjema

Støtteerklæring – Ryggforeningen støtter alle behandlere og terapeuter i Norge Read More »

Funkis

Gledelig nyhet fra Funkis til alle Ryggforenings studieledere

Kunnskapsdepartementet har gjort unntak i forskriften og åpner midlertidig opp for økt bruk av nettbaserte kurs. Samtidig senker de minimumskravet fra 8 til 4 kurstimer. Etter møter med Voksenopplæringsforbundet (Vofo) og i lys av smittefaren med koronaviruset, ser departementet behovet for å tenke nytt rundt hvordan kurs framover skal avholdes i praksis.

Kilde: Funkis.no

Tilskudd til nettkurs

24. mars 2020 fjernet departementet kravet om at hoveddelen av et kurs må bestå av fysiske samlinger. Kursvirksomhet kan nå foregå på nett, og slike kurs kan også få tilskudd etter voksenopplæringsloven. Departementet vi presisere at selv om det åpnes opp for at kurs kan gjennomføres ved elektronisk kommunikasjon, så er det fortsatt et krav til samtidighet. Med dette menes at rene nettbaserte kurs som ikke har kommunikasjon med lærer, veileder eller andre kursdeltagere, ikke vil kunne telle med i tilskuddsgrunnlaget.

Takker studieforbundene

Departementet retter samtidig en stor takk til studieforbundene, som i en vanskelig tid med virusutbrudd og stengte samfunnsinstitusjoner og tilbud, gjør en stor innsats for å sørge for at det opprettholdes et best mulig kompetansetilbud til befolkningen.

Minimum antall timer reduseres fra 8 til 4

Videre reduseres minimumskravet fra 8 til 4 timer. Dette vil gi studieforbundene større mulighet til å opprettholde volumet på aktiviteten. Videre kan det være enklere å tilby nettbaserte kurs med en varighet på fire timer.

Studieforbundet Funkis kaster seg i disse dager rundt for å få til et godt tilbud om nettbaserte kurs. Vi kommer tilbake til hvordan dette skal rapporteres inn i KursAdmin, og om det blir eventuelle endringer i studieplanene.


 

FunkisStudieforbundet Funkis ble stiftet i 1994 som en paraplyorganisasjon for funksjonshemmedes organisasjoner, mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende. Funkis er i dag et av landets største studieforbund med voksenopplæring som hovedformål. Vi fordeler statlige voksenopplæringsmidler til medlemmer som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet.

Hjemmeside: https://funkis.no

Gledelig nyhet fra Funkis til alle Ryggforenings studieledere Read More »

Skroll til toppen