Ryggforeningen i Norge støtter stort prosjekt om akutte nakkesmerter: er nakkemanipulasjon eller ibux mest effektivt?

 

Universitetet i Oslo og Akershus Universitetssykehus HF er i gang med et landsdekkende prosjekt som vil undersøke om kiropraktisk behandling for pasienter med akutte nakkesmerter er effektivt sammenliknet med medisin. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam gjennom Ryggforeningen i Norge.

 

Studien er et nasjonalt samarbeid hvor mer enn 35 kiropraktorer rekrutterer og behandler pasienter med akutte nakkeplager.

Bakgrunn for studien

Nakkeplager er på topp sammen med korsryggplager, hvor rundt 450.000 nordmenn er daglig plaget, mens 40 % av befolkningen vil oppleve nakkeplager innenfor den siste måneden. Kostnadene fra muskel- og skjelettsystemet er svært høy og er stipulert til om lag 280 milliarder kroner per år i form av helsetap, tapt verdiskapning og behandlingskostnader, hvorpå hele 82 % av disse kostnadene er knyttet rygg- og nakkeplager. Med andre ord kan nakkeplager defineres som en muskel- og skjelettpandemi, hvor helsevesenet dessverre mangler kunnskap omkring effektive behandlingsalternativer.

Av dem som oppsøker hjelp for nakkesmerter i det norske helsevesenet, vil to ut av 3 oppsøke fysioterapeut/kiropraktor, mens en ut av 3 vil oppsøke fastlegen. Fastleger behandler ofte akutte nakkesmerter med smerte- og/eller betennelsesdempende medisiner. Men ikke alle pasienter har tilstrekkelig effekt, og andre må avstå på grunn av bivirkninger.

En nylig meta-analyse studie av forskningsgruppen, så på manipulasjonsbehandling for akutte nakkesmerter og rapporterte at verken manipulasjonsbehandling alene eller i kombinasjon med annen behandlingsmodalitet viste overbevisende effekt i de få studiene som fantes. Det var heller ingen overbevisende evidens for at Ibux hadde effekt på akutte nakkesmerter.

Om studien

Studien undersøker behandlingseffekt av kiropraktisk og medisinsk behandling og vil gi vitenskapelig dokumentert kunnskap om hvilke behandlinger som er effektive og hvor stor effekt disse har, denne kunnskapen mangler dessverre i dag.

Prosjektet er godt i gang og prosjektgruppen ønsker i alt 320 pasienter. Rekrutterte pasienter vil behandles i to uker med kiropraktikk eller medisin hvor primærmålet er redusert smerte på dag 14. Prosjektgruppen ønsker også å måle langtidseffekten de etterfølgende 5 ½ måned. All undersøkelse og behandling er kostnadsfri for alle deltakerne.

Resultatene av studien vil bli publisert i medisinske tidsskrifter og videre bli formidlet til pasienter, pasientorganisasjoner, helsepersonell og nasjonale og internasjonale nyhetsmedia umiddelbart, for nettopp bidra til å effektivisere spesielt helse Norge. Ryggforeningen i Norge, som brukermedvirker med over 1400 medlemmer, vil være en pådriver for at denne nye kunnskapen når befolkningen.

]Fra venstre: Professor, overlege, prosjektleder Michael B. Russell, kiropraktor, Ph.d kandidat Anna Allen-Unhammer, kiropraktor, fysioterapeut, hovedveileder Aleksander Chaibi, Ph.d., (Professor Nina K. Vøllestad, Medveileder, ikke avbildet) 

Fra venstre: Professor, overlege, prosjektleder Michael B. Russell, kiropraktor,

Ph.d kandidat Anna Allen-Unhammer, kiropraktor, fysioterapeut, hovedveileder Aleksander Chaibi, Ph.d.,

Professor Nina K. Vøllestad, Medveileder, ikke avbildet

Skroll til toppen