Ryggforeningens merknader til statsbudsjettet

Av helse- og omsorgsdepartementets forslag til statsbudsjett for 2024 framgår det at det vil bli foretatt utredninger og gjennomganger som kan gi muligheter til økt satsing på muskelskjelettområdet.

Gode intensjoner om bedre løsninger på litt sikt, kan imidlertid ikke skjule at statsbudsjettet for 2024 etter RiNs mening vil redusere helsetilbudet til pasienter med muskel- og skjelettlidelser, særlig da nakke- og ryggpasienter.Høringsuttalelse statsbudsjettet 2024 Ryggforeningen

 

 

Skroll til toppen