Retningslinjer for oppfølging av voksne med skoliose

Skoliosegruppa har engasjert seg for å få på plass retningslinjer for bedre oppfølging av voksne med skoliose. Dette gjelder for alle voksne med skoliose, enten de er operert, har brukt korsett, vært under observasjon eller er ubehandlet tidligere.

Skoliosegruppa har arbeidet med saken i fagrådet sitt først, og nylig hadde de digitalt møte med ortopedene på alle tre sykehus som behandler skoliose, hvor de ble enige om endelige retningslinjer.

Skoliosegruppa håper at dette vil være til hjelp om det er vanskelig å få forståelse hos fastlege når det gjelder henvisning til røntgen osv., og at de som har behov blir henvist til rett plass.  Vis til disse retningslinjene om du skulle få behov for det. Men vi håper jo at færrest mulig av dere får bruk for det selvfølgelig, sier Olaug Jørgensen, leder i Skoliosegruppa.

Skroll til toppen