Ryggmargsstimulering som behandling av langvarige smertetilstander

Ryggmargsstimulering er en viktig behandlingsmetode for utvalgte pasienter med langvarige smerter. Tilfredsheten blant pasienter som har gjennomgått denne behandlingen, er sammenlignbar med resultater fra ryggkirurgi i Norge. Artikkelen er skrevet av leger tilknyttet Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus, og den ble publisert i Tidsskrift for den norske legeforening i dag.

Artikkel fra legetidsskriftet om ryggmargsstimulering_mai24

Skroll til toppen