Blogg

Hva er rehabilitering?

Rehabilitering i helse- og omsorgstjenestene handler om å støtte mennesker til å oppnå best mulig funksjonsevne, selvstendighet og livskvalitet etter sykdom, skade eller andre helseutfordringer. Her er noen viktige poeng om rehabilitering:

1. Habilitering og rehabilitering:

o Habilitering er rettet mot personer med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser. Målet er å utvikle funksjons- og mestringsevne slik at de kan leve så selvstendig som mulig.

o Rehabilitering er for personer som har fått sykdom, skade eller andre helseutfordringer. Målet er å gjenopprette funksjonsevne og livskvalitet.

2. Tverrfaglig tilnærming:

o Rehabilitering er en tverrfaglig behandling som involverer ulike fagpersoner, som leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og sosionomer.

o Samarbeidet skjer ofte mellom sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, fastleger og andre aktører.

3. Livslangt behov:

o Behovet for rehabilitering kan vare livet ut for noen pasienter.

o Mange trenger oppfølging og støtte for å mestre hverdagen og oppnå best mulig livskvalitet.

4. Utfordringer og mangler:

o Riksrevisjonen har påpekt at mange pasienter ikke får tilstrekkelig rehabiliteringstjenester fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

o Samhandlingen mellom disse tjenestene fungerer ikke alltid optimalt, og det kan få store konsekvenser for pasientenes helse og livssituasjon.

5. Anbefalinger:

o Det er viktig å styrke kompetansen i kommunene for å gi bedre rehabiliteringstjenester.

o Tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er avgjørende.

Rehabilitering handler altså om å hjelpe mennesker til å leve så godt som mulig, til tross for helseutfordringer de måtte møte.

Kilder: 1. Riksrevisjonens rapport om rehabilitering i helse- og omsorgstjenestene 2. Helsenorge – Habilitering og rehabilitering 3. Wikipedia – Rehabilitering (helsevitenskap)

 

 

Windows Copilot

Hva er rehabilitering? Read More »

Bli med å påvirke til bedre helsetjenester i kommunene!

Hvordan samhandler ulike profesjonelle aktører i helsetjenesten ved oppfølging og behandling av personer med kronisk sykdom?

Hvordan opplever du det som pasient?

Silje Haavaag er Ph.d. kandidat ved Institutt for helse og samfunn på Universitetet i Oslo. Hun er i gang med et prosjekt som har fått den foreløpige tittelen “Tjenesteforløp og samarbeidspraksiser for personer med kroniske sykdommer». Hun ønsker blant annet å utforske hvordan ulike profesjonelle aktører i helsetjenesten samhandler i oppfølging og behandling av personer med kronisk sykdom og hvordan disse prosessene erfares av de som er involvert i dem. Dette er en delstudie av INOREG-studien som har som hovedmål å identifisere måter å forbedre den kommunale omsorgen for personer med kroniske sykdommer. Hvem vi søker å rekruttere: Personer med en muskel- og skjelettsykdom som bor hjemme og som bruker eller har brukt ulike helsetjenester i forbindelse med behandling og/eller annen oppfølging av sykdommen. De som er interessert i å delta kan gå inn på lenken eller bruke QR-koden til å melde sin interesse ved å samtykke til deltagelse direkte i nettskjema. https://nettskjema.no/a/samtykke-msk#/page/1  

Bli med å påvirke til bedre helsetjenester i kommunene! Read More »

GODT NYTTÅR.

Hei dere.

Da har vi ønsket 2024 velkommen tenkte det er koselig med ett lite nyttårsdikt.

                                                   

Gode tanker for det nye året,

     nå når det gamle farer av gårde.

   La det bli fylt av latter og sang.

       La gleden oss fylle gang på gang.

 

 

 

GODT NYTTÅR. Read More »

Ryggforeninga godt representert på MUSS-konferansen

16. og 17. november 2023 gjekk den 12. Muskel- og skjelettkonferansen (MUSS-konferansen) av stabelen. Vi i Ryggforeninga var her for å halde oss oppdaterte på kva som skjer innan forskingsverda, men mest av alt for å knyte kontaktar slik at vi kan få påverke meir innan forsking.

Den nasjonale forskingskonferansen for muskelskjeletthelse, ein tverrfagleg konferanse som dekkjer forsking innan muskelskjelettskader, -sjukdommar og -plager, er eit møtepunkt for forskarar, helsepersonell, brukarar, klinikarar og andre som er interesserte i muskel- og skjeletthelse. Nettopp difor er det så viktig at vi i Ryggforeninga er med for å vise kven vi er og kvifor det er så viktig å ta oss med allereie i idémyldringsfasen av eit forskingsprosjekt. Vi har mykje kunnskap om kva vi ikkje får svar på når vi har fått utfordringar med muskel- og skjelettsystemet. Vi veit også ein heil del om kva som fungerer og ikkje fungerer når det skal forskast på muskelskjeletthelse.

Sjølv om muskelskjeletthelse saman med psykisk helse er våre to største folkehelseutfordringar så blir det forska mykje mindre på muskelskjeletthelse enn på både hjerte/karsykdommer og kreft. Og ikkje nok med det så anser ein at 85 % av forskinga er bortkasta. Prøver ein for eksempel å finne forsking på sittehemming som mange med ryggplager har, så finn ein så godt som ingenting. Så mange som 75 % av Norges befolkning opplev smerter eller plager frå muskel- og skjelettsystemet og det blir stadig fleire, ifølgje fleire forskarar på MUSS-konferansen.

Vi i Ryggforeninga jobbar difor for å bli meir synlege og for å få påverke meir innan forsking for at forskinga skal bli meir relevant og nyttig. Får vi medvirke meir i forsking, kan vi vere med på å dekkje dei store kunnskapshola vi har innan muskelskjeletthelse.

Nyfiken på korleis du kan få påverke i forsking? Ta gjerne kontakt med oss!

På bildet ser du Kathrine Vadøy og Karin Hoel foran en av posterpresentasjonene på årets MUSS konferanse.

Tekst: Kathrine Vadøy  Foto: Eli Steen

Ryggforeninga godt representert på MUSS-konferansen Read More »

Er du forelder til ungdom mellom 15-19 år som har langvarige smerter?

Langvarige smerter er vanlig blant ungdommer og har økt de siste årene.  Smerter kan føre til frafall fra idrett, utdanning og jobb, samt negative helseutfordringer senere i livet. I dag er det manglende forskning som legger grunnlag for hvordan ungdommer med smerte skal behandles. Derfor skal forskere ved OsloMet i HEYoung-Intervention Study utvikle tiltak for ungdommer med tilbakevendende eller langvarige smerter sammen med ungdommer, helsepersonell, foreldre og forskere. Er du forelder til en ungdom som er mellom 15-19 år, og som har langvarige smerter, og har lyst og mulighet til å delta i forskningsprosjektet, finner du mer informasjon og påmeldingsinfo her Rekrutteringsplakat Ung HEYoung intervention Forelder
Facebook
Email
Print

Er du forelder til ungdom mellom 15-19 år som har langvarige smerter? Read More »

Ryggforeningens merknader til statsbudsjettet

Av helse- og omsorgsdepartementets forslag til statsbudsjett for 2024 framgår det at det vil bli foretatt utredninger og gjennomganger som kan gi muligheter til økt satsing på muskelskjelettområdet.

Gode intensjoner om bedre løsninger på litt sikt, kan imidlertid ikke skjule at statsbudsjettet for 2024 etter RiNs mening vil redusere helsetilbudet til pasienter med muskel- og skjelettlidelser, særlig da nakke- og ryggpasienter.Høringsuttalelse statsbudsjettet 2024 Ryggforeningen

 

 

Ryggforeningens merknader til statsbudsjettet Read More »

Rygghelgen 2023

Lørdag 28 oktober starter årets Rygghelg.

Det er 105 påmeldte.

Vi gleder oss til å treffe dere, og håper vi får en trivelig helg sammen.

Vi har start forberedelsene til dere kommer.

 

Rygghelgen 2023 Read More »

Skeiv rygg

Har du skeiv rygg?

Ikke alle vet hva skoliose er, men skeiv rygg
er det kanskje flere som skjønner hva er?
Ryggforeningen er en pasient og brukerorganisasjon
hvor medlemmer har ulike ryggdiagnoser.
Nesten halvparten av medlemmene våre
har selv skeiv rygg, eller skoliose,
eller er pårørende til noen som har det.
Vi har mange medlemmer i foreningen
som kan veldig mye om skoliose
og skoliosebehandling,
og ikke minst hvordan det er å leve med det.
Vil du vite mer, er det bare å ta kontakt med oss.

 

Skeiv rygg Read More »

Skroll til toppen