Blogg

SOMMER

SOMMER 🙂

En liten hilsen om en riktig god sommer til alle våre barn og ungdommer i Ryggforeningen, som idag er ferdig med skolen for i år.

VIL SAMTIDIG ØNSKER DERE ALLE EN FIN ST.HANS HELG 🙂

SOMMER Read More »

Skal kroniske ryggsmerter behandles med kirurgi?

Kroniske ryggsmerter er en stor utfordring for mange. Du ønsker jo å bli kvitt plagene, men hvilken behandling er best? Ofte får du ulike råd avhengig av hvem du spør, og ved siden av å bli kvitt plagene, ønsker alle en trygg behandling uten risiko for komplikasjoner. Nå starter en klinisk studie, kalt LIFEHAB, med mål om å fastslå hvilken av to vanlige behandlinger som er best. Er det kirurgisk avstiving i korsryggen eller er det tverrfaglig rehabilitering som gir best resultat for pasienter med langvarige ryggsmerter?

Du kan finne mer informasjon om studien på denne lenken:

 

Skal kroniske ryggsmerter behandles med kirurgi? Read More »

Ryggmargsstimulering som behandling av langvarige smertetilstander

Ryggmargsstimulering er en viktig behandlingsmetode for utvalgte pasienter med langvarige smerter. Tilfredsheten blant pasienter som har gjennomgått denne behandlingen, er sammenlignbar med resultater fra ryggkirurgi i Norge. Artikkelen er skrevet av leger tilknyttet Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus, og den ble publisert i Tidsskrift for den norske legeforening i dag.

Artikkel fra legetidsskriftet om ryggmargsstimulering_mai24

Ryggmargsstimulering som behandling av langvarige smertetilstander Read More »

Retningslinjer for oppfølging av voksne med skoliose

Skoliosegruppa har engasjert seg for å få på plass retningslinjer for bedre oppfølging av voksne med skoliose. Dette gjelder for alle voksne med skoliose, enten de er operert, har brukt korsett, vært under observasjon eller er ubehandlet tidligere.

Skoliosegruppa har arbeidet med saken i fagrådet sitt først, og nylig hadde de digitalt møte med ortopedene på alle tre sykehus som behandler skoliose, hvor de ble enige om endelige retningslinjer.

Skoliosegruppa håper at dette vil være til hjelp om det er vanskelig å få forståelse hos fastlege når det gjelder henvisning til røntgen osv., og at de som har behov blir henvist til rett plass.  Vis til disse retningslinjene om du skulle få behov for det. Men vi håper jo at færrest mulig av dere får bruk for det selvfølgelig, sier Olaug Jørgensen, leder i Skoliosegruppa.

Retningslinjer for oppfølging av voksne med skoliose Read More »

Hva er rehabilitering?

Rehabilitering i helse- og omsorgstjenestene handler om å støtte mennesker til å oppnå best mulig funksjonsevne, selvstendighet og livskvalitet etter sykdom, skade eller andre helseutfordringer. Her er noen viktige poeng om rehabilitering:

1. Habilitering og rehabilitering:

o Habilitering er rettet mot personer med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser. Målet er å utvikle funksjons- og mestringsevne slik at de kan leve så selvstendig som mulig.

o Rehabilitering er for personer som har fått sykdom, skade eller andre helseutfordringer. Målet er å gjenopprette funksjonsevne og livskvalitet.

2. Tverrfaglig tilnærming:

o Rehabilitering er en tverrfaglig behandling som involverer ulike fagpersoner, som leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og sosionomer.

o Samarbeidet skjer ofte mellom sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, fastleger og andre aktører.

3. Livslangt behov:

o Behovet for rehabilitering kan vare livet ut for noen pasienter.

o Mange trenger oppfølging og støtte for å mestre hverdagen og oppnå best mulig livskvalitet.

4. Utfordringer og mangler:

o Riksrevisjonen har påpekt at mange pasienter ikke får tilstrekkelig rehabiliteringstjenester fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

o Samhandlingen mellom disse tjenestene fungerer ikke alltid optimalt, og det kan få store konsekvenser for pasientenes helse og livssituasjon.

5. Anbefalinger:

o Det er viktig å styrke kompetansen i kommunene for å gi bedre rehabiliteringstjenester.

o Tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er avgjørende.

Rehabilitering handler altså om å hjelpe mennesker til å leve så godt som mulig, til tross for helseutfordringer de måtte møte.

Kilder: 1. Riksrevisjonens rapport om rehabilitering i helse- og omsorgstjenestene 2. Helsenorge – Habilitering og rehabilitering 3. Wikipedia – Rehabilitering (helsevitenskap)

 

 

Windows Copilot

Hva er rehabilitering? Read More »

Bli med å påvirke til bedre helsetjenester i kommunene!

Hvordan samhandler ulike profesjonelle aktører i helsetjenesten ved oppfølging og behandling av personer med kronisk sykdom?

Hvordan opplever du det som pasient?

Silje Haavaag er Ph.d. kandidat ved Institutt for helse og samfunn på Universitetet i Oslo. Hun er i gang med et prosjekt som har fått den foreløpige tittelen “Tjenesteforløp og samarbeidspraksiser for personer med kroniske sykdommer». Hun ønsker blant annet å utforske hvordan ulike profesjonelle aktører i helsetjenesten samhandler i oppfølging og behandling av personer med kronisk sykdom og hvordan disse prosessene erfares av de som er involvert i dem. Dette er en delstudie av INOREG-studien som har som hovedmål å identifisere måter å forbedre den kommunale omsorgen for personer med kroniske sykdommer. Hvem vi søker å rekruttere: Personer med en muskel- og skjelettsykdom som bor hjemme og som bruker eller har brukt ulike helsetjenester i forbindelse med behandling og/eller annen oppfølging av sykdommen. De som er interessert i å delta kan gå inn på lenken eller bruke QR-koden til å melde sin interesse ved å samtykke til deltagelse direkte i nettskjema. https://nettskjema.no/a/samtykke-msk#/page/1  

Bli med å påvirke til bedre helsetjenester i kommunene! Read More »

GODT NYTTÅR.

Hei dere.

Da har vi ønsket 2024 velkommen tenkte det er koselig med ett lite nyttårsdikt.

                                                   

Gode tanker for det nye året,

     nå når det gamle farer av gårde.

   La det bli fylt av latter og sang.

       La gleden oss fylle gang på gang.

 

 

 

GODT NYTTÅR. Read More »

Ryggforeninga godt representert på MUSS-konferansen

16. og 17. november 2023 gjekk den 12. Muskel- og skjelettkonferansen (MUSS-konferansen) av stabelen. Vi i Ryggforeninga var her for å halde oss oppdaterte på kva som skjer innan forskingsverda, men mest av alt for å knyte kontaktar slik at vi kan få påverke meir innan forsking.

Den nasjonale forskingskonferansen for muskelskjeletthelse, ein tverrfagleg konferanse som dekkjer forsking innan muskelskjelettskader, -sjukdommar og -plager, er eit møtepunkt for forskarar, helsepersonell, brukarar, klinikarar og andre som er interesserte i muskel- og skjeletthelse. Nettopp difor er det så viktig at vi i Ryggforeninga er med for å vise kven vi er og kvifor det er så viktig å ta oss med allereie i idémyldringsfasen av eit forskingsprosjekt. Vi har mykje kunnskap om kva vi ikkje får svar på når vi har fått utfordringar med muskel- og skjelettsystemet. Vi veit også ein heil del om kva som fungerer og ikkje fungerer når det skal forskast på muskelskjeletthelse.

Sjølv om muskelskjeletthelse saman med psykisk helse er våre to største folkehelseutfordringar så blir det forska mykje mindre på muskelskjeletthelse enn på både hjerte/karsykdommer og kreft. Og ikkje nok med det så anser ein at 85 % av forskinga er bortkasta. Prøver ein for eksempel å finne forsking på sittehemming som mange med ryggplager har, så finn ein så godt som ingenting. Så mange som 75 % av Norges befolkning opplev smerter eller plager frå muskel- og skjelettsystemet og det blir stadig fleire, ifølgje fleire forskarar på MUSS-konferansen.

Vi i Ryggforeninga jobbar difor for å bli meir synlege og for å få påverke meir innan forsking for at forskinga skal bli meir relevant og nyttig. Får vi medvirke meir i forsking, kan vi vere med på å dekkje dei store kunnskapshola vi har innan muskelskjeletthelse.

Nyfiken på korleis du kan få påverke i forsking? Ta gjerne kontakt med oss!

På bildet ser du Kathrine Vadøy og Karin Hoel foran en av posterpresentasjonene på årets MUSS konferanse.

Tekst: Kathrine Vadøy  Foto: Eli Steen

Ryggforeninga godt representert på MUSS-konferansen Read More »

Er du forelder til ungdom mellom 15-19 år som har langvarige smerter?

Langvarige smerter er vanlig blant ungdommer og har økt de siste årene.  Smerter kan føre til frafall fra idrett, utdanning og jobb, samt negative helseutfordringer senere i livet. I dag er det manglende forskning som legger grunnlag for hvordan ungdommer med smerte skal behandles. Derfor skal forskere ved OsloMet i HEYoung-Intervention Study utvikle tiltak for ungdommer med tilbakevendende eller langvarige smerter sammen med ungdommer, helsepersonell, foreldre og forskere. Er du forelder til en ungdom som er mellom 15-19 år, og som har langvarige smerter, og har lyst og mulighet til å delta i forskningsprosjektet, finner du mer informasjon og påmeldingsinfo her Rekrutteringsplakat Ung HEYoung intervention Forelder
Facebook
Email
Print

Er du forelder til ungdom mellom 15-19 år som har langvarige smerter? Read More »

Skroll til toppen