Hva er rehabilitering?

Rehabilitering i helse- og omsorgstjenestene handler om å støtte mennesker til å oppnå best mulig funksjonsevne, selvstendighet og livskvalitet etter sykdom, skade eller andre helseutfordringer. Her er noen viktige poeng om rehabilitering:

1. Habilitering og rehabilitering:

o Habilitering er rettet mot personer med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser. Målet er å utvikle funksjons- og mestringsevne slik at de kan leve så selvstendig som mulig.

o Rehabilitering er for personer som har fått sykdom, skade eller andre helseutfordringer. Målet er å gjenopprette funksjonsevne og livskvalitet.

2. Tverrfaglig tilnærming:

o Rehabilitering er en tverrfaglig behandling som involverer ulike fagpersoner, som leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og sosionomer.

o Samarbeidet skjer ofte mellom sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, fastleger og andre aktører.

3. Livslangt behov:

o Behovet for rehabilitering kan vare livet ut for noen pasienter.

o Mange trenger oppfølging og støtte for å mestre hverdagen og oppnå best mulig livskvalitet.

4. Utfordringer og mangler:

o Riksrevisjonen har påpekt at mange pasienter ikke får tilstrekkelig rehabiliteringstjenester fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

o Samhandlingen mellom disse tjenestene fungerer ikke alltid optimalt, og det kan få store konsekvenser for pasientenes helse og livssituasjon.

5. Anbefalinger:

o Det er viktig å styrke kompetansen i kommunene for å gi bedre rehabiliteringstjenester.

o Tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er avgjørende.

Rehabilitering handler altså om å hjelpe mennesker til å leve så godt som mulig, til tross for helseutfordringer de måtte møte.

Kilder: 1. Riksrevisjonens rapport om rehabilitering i helse- og omsorgstjenestene 2. Helsenorge – Habilitering og rehabilitering 3. Wikipedia – Rehabilitering (helsevitenskap)

 

 

Windows Copilot

Skroll til toppen