Flere resultater fra Modicgruppa sin spørreundersøkelse: Møtet med helsevesenet

Som rygg-/nakkepasient møter man som regel mange forskjellige leger og behandlere, f.eks. fastleger, andre leger, kiropraktorer, fysioterapeuter, ryggskole, personale på rehabilitering, ulike spesialister m.m. Vi er opptatt av å få fram hvordan man blir møtt og ivaretatt som rygg-/nakkepasient, og hvordan kunnskapsnivået, oppfatningene og holdningene er når det kommer til rygg-/nakkeplager – og modicforandringer.

I tidligere innlegg kunne du lese om hvordan mange med modic opplever mye smerte. Smertemønsteret ser ut til å ha sine særpreg.
Les innlegget her: https://ryggforeningen.no/flere-resultat-fra-sporreundersokelse-til-modicgruppa-modicforandringer-og-smerte/.

Er det ikke bare å trene for å redusere smertene da? Det ser ikke ut til å nødvendigvis være tilfelle for denne gruppa.
Les våre tidligere innlegg om aktivitet og trening ved modic her: https://ryggforeningen.no/flere-resultater-fra-modicgruppa-sin-sporreundersokelse-modicforandringer-og-fysisk-aktivitet-trening-del-1/ og https://ryggforeningen.no/flere-resultater-fra-modicgruppa-sin-sporreundersokelse-modicforandringer-og-fysisk-aktivitet-trening-del-2/

Noe som ser ut til å gå igjen blant de som svarte på spørreundersøkelsen (224 pasienter med langvarige rygg-/nakkesmerter og påviste modicforandringer) er at konvensjonell tilnærming til plagene ofte ikke fører fram. Når vi ber om svar på påstander om hvordan man blir møtt i helsevesenet, ser vi at man kan bli møtt veldig ulikt. Da med ulike behandlinger, ulike råd, og ulik kunnskap – og ikke minst ulike holdninger blant fagpersonell.

Her ser vi at en av de store utfordringene er mangelen på kunnskap. Det kan også være vanskelig å få god nok hjelp for smertene. Det er et tydelig forbedringspotensial på hvordan man ivaretar og følger opp disse pasientene videre.

 

Mangelen på kunnskap blant fagpersonell kan kanskje være noe av forklaringen på svarene på disse påstandene om holdninger man blir møtt med som rygg-/nakkepasient med modic.

Figuren taler egentlig for seg selv. Denne gruppen blir ikke spesielt godt mottatt eller ivaretatt i helsevesenet, og man kan fort oppleve seg stigmatisert og mistrodd.

Skroll til toppen