Flere resultater fra Modicgruppa sin spørreundersøkelse: Modicforandringer og fysisk aktivitet/trening – Del 2

De fleste har sikkert fått med seg at det i all hovedsak er bra for ryggen (og kroppen for øvrig) at man holder seg i aktivitet og trener. Særlig om man er plaget med ryggsmerter. Som du kunne lese om i vårt tidligere innlegg om modicforandringer og smerte, er det en høy andel modicpasienter i vår undersøkelse som rapporterer om kontinuerlig smerte (ofte med variasjoner i perioder og gjennom døgnet), men også dels meget sterke smerter, og for mange også smerter i hvile.

Hvordan fungerer det da med ulike aktiviteter og trening for en med modic? Dette har vi prøvd å finne ut av i vår spørreundersøkelse. Vi har bedt om svar på hvordan man hadde det FØR eventuell behandling mot modic.

Hvordan fungerer ulike aktiviteter og treningsformer for en med modic?

I forbindelse med aktiviteter eller trening kan det på mange måter være godt for både hode og kropp å kunne komme seg ut, gjøre noe lystbetont, være i bevegelse, være sosial etc. – selv om man kan oppleve smerte. En vanlig tilnærming til behandling og lindring av ryggsmerter – er nettopp trening. Det fungerer ofte bra for mange.

Men hva sier modicpasientene?

Smerter er ikke farlig sies det. Vi må likevel få påpeke at om man har sterke, kontinuerlige smerter over tid – så påvirker dette nervesystemet, og kan bl.a. gjøre det mer følsomt. Smerte er stress for kroppen, og dette vil selvsagt kunne ha negative konsekvenser på mange måter når det blir langvarig (hva kan gjøre vondt ved modic?

  • Les vår utdypende artikkel om modicforandringer HER – PDF.
  • Vi gjør også oppmerksom på at kroniske smerter nylig har blitt klassifisert som en egen diagnose, les mer her: HER

 

Vi ser at en del aktiviteter utløser smerter der og da, men en større utfordring kan være økte smerter etter aktivitet. Da kan det være vrient å tilpasse aktivitets-«dosen» for å holde smertene innenfor et akseptabelt nivå i etterkant. Det kan være vanskelig å finne balansen.

Vi anbefaler aktiviteter og trening som hver enkelt selv opplever at fungerer, og det vil være forskjellig fra person til person. Ut fra dette ser det imidlertid ut til at enkelte aktiviteter fungerer dårligere enn andre for pasienter med modic, og det kan være litt begrenset med type aktiviteter som IKKE utløser smerter. Noen opplever smerte nesten uansett hva de gjør. Her må hver enkelt prøve seg fram.
Selvsagt fins det også ulike tilnærminger og tilpasninger innenfor mange av aktivitetene som er nevnt her.

Skroll til toppen