Flere resultat fra spørreundersøkelse til Modicgruppa – Modicforandringer og smerte

Spørreundersøkelsen vi i Modicgruppa gjorde i april 2019 er et viktig verktøy for å kunne komme med påstander om hvordan modicpasienter har det. Vi mener at de med langvarige ryggsmerter og modicforandringer er en egen undergruppe ryggpasienter.

Vi ser bl.a. at smertemønsteret skiller seg noe fra andre ryggsmerter, og det kan være vanskelig å finne noe som hjelper mot smertene. I dagens innlegg vil vi si litt om hvordan smertene arter seg for denne gruppen. Vi har bedt om svar ut fra hvordan man hadde det FØR eventuell behandling for modic.

Smertemønster

Mange i denne gruppen lever med kontinuerlige smerter. Vi ser at smertene gjerne blir verre i perioder, og de aller fleste opplever at smertene varierer gjennom døgnet.

       

Når vi ser nærmere på smertevariasjon gjennom døgnet, får vi fram et tydelig mønster. En meget stor andel angir mest smerter om morgenen. De roer seg litt på formiddagen, for så å øke på utover ettermiddag og kveld. En stor andel har også betydelige smerter om natten.

 

Alvorlighetsgrad

Smerter om natten og i hvile indikerer alvorlig grad av smerte. Konstante smerter og hvilesmerter angis som et «rødt flagg» ved utredning av ryggplager.
Les mer her: https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/bildediagnostikk/rygg/diagnostiske-overveielser

Smerteintensitet

Avslutningsvis vil vi si noe om hvilken smerteintensitet denne gruppa opplever. Husk også at 85,3% angir å ha hatt konstante smerter siste måned.

Skroll til toppen