Flere resultater fra Modicgruppa sin spørreundersøkelse: Modicforandringer og fysisk aktivitet/trening – Del 1

De fleste har sikkert fått med seg at det i all hovedsak er bra for ryggen (og kroppen for øvrig) at man holder seg i aktivitet, og trener. Særlig om man er plaget med ryggsmerter. Som du kunne lese om i vårt forrige innlegg om modicforandringer og smerte, er det en høy andel modicpasienter i vår undersøkelse som rapporterer om kontinuerlig smerte (ofte med variasjoner i perioder og gjennom døgnet), men også dels meget sterke smerter, og for mange også smerter i hvile.

Les innlegget: HER

Hvordan fungerer det da med ulike aktiviteter og trening for en med modic? Dette har vi prøvd å finne ut av i vår spørreundersøkelse. Vi har bedt om svar på hvordan man hadde det FØR eventuell behandling mot modic.

Hvordan fungerer dagligdagse aktiviteter?

Det virker å fungere bedre for denne gruppa å gå og ligge, enn å sitte, stå og løpe. Vanlige bevegelser som innebærer å bøye seg, løfte, bære og vri ryggen kan være utfordrende for mange.

 

Vi ser tydelig at enkelte ting peker seg ut her. Det å ha fysisk kapasitet både til trening, jobb og husarbeid er ingen selvfølge for denne gruppa. Mange trosser mye smerter for å kunne gjøre noe fysisk, og sier at smertene er til hinder for å være så aktiv som man ønsker. Det å finne balansen mellom aktivitet og hvile er en utfordring for mange.

I mange artikler som omhandler ryggsmerter, framstilles ofte ryggpasientens frykt for økte smerter som en sperre for å være aktiv og trene. Vi finner ikke at dette er noe stort problem for denne gruppa, kanskje heller det motsatte. En ganske stor andel av de som har svart på undersøkelsen vår har levd med ryggsmerter i mange år, og har derfor sannsynligvis ganske «god» erfaring i å leve med smertene.

Vi ser også viktigheten av å selv kunne dosere aktivitet og hvile gjennom dagen.

Skroll til toppen