Modicgruppa har gjennomført en omfattende spørreundersøkelse

Gruppeledelsen i Modicgruppa gjennomførte i april en spørreundersøkelse blant modicpasienter. Hele 224 respondenter svarte på undersøkelsen som omfattet hele 50 spørsmål.

Bilde: Ann-Iren Hukkelberg og Heidi Økland i RiNs Modicgruppe er glade for den store responsen de fikk på spørreundersøkelsen. Samtidig er de nedstemte fordi svarene viser at modicpasienter har det tøft.

Det er viktig for oss å kunne danne et bedre grunnlag for å si hvordan modicpasienter har det, da vi opplever at modicpasienter ofte blir møtt med lite eller tilfeldig kunnskap og forståelse. Hvordan man blir møtt og hvilket behandlingstilbud man får, er fremdeles avhengig av hvem du møter og hvor du bor. Mange lever med alvorlige plager og smerter det kan være vanskelig å finne god hjelp for.

Svarene fra denne spørreundersøkelsen blir et viktig verktøy for oss i vårt videre arbeid for modicpasienter i Norge. Det vil bidra til å underbygge våre påstander på vegne av pasientgruppa i vår i dialog med fag- og forskningsmiljøer, opp mot helsepolitikk, i rehabiliterings- og behandlingsspørsmål, og ikke minst i informasjonsarbeidet vi gjør. Vi mener at modicpasienter er en egen kategori ryggpasienter, hvor særlig smertebildet skiller seg ut. Vi har lagt ved noen grafer og figurer fra undersøkelsen for å kunne vise et tydeligere bilde av modicpasienters situasjon.

 

Skroll til toppen