Resultatene av AIM-studien er publisert (AIM – Antibiotics in Modic Changes) – Modicgruppa

Mange har allerede fått med seg at resultatene av AIM-studien vi har ventet så lenge på, nå er publisert (foreløpig på engelsk). Resultatet ble nedslående – og skuffende for mange. Vi i Modicgruppa i Ryggforeningen i Norge har gjennom flere år erfart at det fins mange som har hatt god effekt av antibiotikabehandling mot modic og smertene som hører til. Samtidig vet vi at det ikke virker på alle, sånn sett er kanskje resultatet ikke helt overraskende.

Conclusions In this study on patients with chronic low back pain and Modic changes at the level of a previous disc herniation, three months of treatment with amoxicillin did not provide a clinically important benefit compared with placebo. Secondary analyses and sensitivity analyses supported this finding. Therefore, our results do not support the use of antibiotic treatment for chronic low back pain and Modic changes.

Les mer her AIM-studien: www.bmj.com

Hverken vi i Ryggforeningen eller forskerne på FORMI lar oss stoppe av negative resultater på denne studien. Mange har fått med seg at en ny studie på modic allerede er i gang. Studien heter BacktoBasics, og er åpen for inkludering fra 03.12.2018 fram til 30.11.2021.

Dette er en multisenterstudie (foregår på flere sykehus) i regi av FORMI / OUS. I denne studien vil man undersøke om det betennelsesdempende (antiinflammatoriske) legemiddelet infliksimab kan redusere smerte og bedre funksjon hos deg med langvarige korsryggsmerter og Modic-forandringer type 1. Infliksimab er et kjent medikament med markedsføringstillatelse i Norge og brukes til behandling av revmatiske sykdommer.

Les mer her: https://ryggforeningen.no/en-ny-studie-pa-modic-forandringer-er-i-gang-i-norge/

Støtt vårt arbeid for modicpasienter i Norge ved å melde deg inn i Modicgruppa i Ryggforeningen i Norge her: https://ryggforeningen.no/bli-medlem/.

Modicgruppa i Ryggforeningen i Norge jobber for at modicrelaterte ryggsmerter skal defineres som en egen type ryggsmerte/diagnose. Vårt mål er at modicpasienter skal bli trodd og hørt, og at de skal få god og riktig hjelp til riktig tid i norsk helsevesen.

Skroll til toppen