En ny studie på Modic-forandringer er i gang i Norge

Dette er en multisenterstudie (foregår på flere sykehus) i regi av FORMI / OUS. I denne studien vil man undersøke om det betennelsesdempende (antiinflammatoriske) legemiddelet infliksimab kan redusere smerte og bedre funksjon hos deg med langvarige korsryggsmerter og Modic-forandringer type 1. Infliksimab er et kjent medikament med markedsføringstillatelse i Norge og brukes til behandling av revmatiske sykdommer.

En av flere mulige forklaringer på Modic-forandringer er at de oppstår som en følge av en betennelsesreaksjon (inflammasjon). Denne studien vil derfor undersøke denne teorien ved å behandle pasientene med et antiinflammatorisk legemiddel (infliksimab). Studien vil også se nærmere på ulike biologiske markører fra en blodprøve for bedre å forstå underliggende faktorer for korsryggsmerter og for å forklare en eventuell behandlingseffekt av infliksimab.

Studien heter BacktoBasics, og er åpen for inkludering fra 03.12.2018 fram til 30.11.2021.
Les mer om BacktoBasics her: oslo-universitetssykehus.no
Les mer om studien her: Prosjektside i Cristin (Current Research Information System in Norway)

Deltagende sykehus er:

  • Oslo universitetssykehus, Ullevål
  • Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus
  • Vestre Viken, Drammen sykehus
  • Sykehuset Østfold, avd Moss
  • Universitetssykehuset i Nord-Norge, avd Tromsø
  • St.Olavs Hospital, Trondheim
Skroll til toppen