Nyheter Troms

Medlemskap i ryggforeningen 100kr ut året

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. 

✅ Ryggforeningen arbeider bl.a. for at mennesker med nakke-, rygg- og bekkenplager skal få bedre helsehjelp og livskvalitet. 

✅ Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. 

✅ Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.

👉🏻 Meld deg inn her💯

Avdeling Troms med sitt første medlemsmøte

Lørdag 4. november 2023, gjennomførte lokalavdelingen i Troms sitt første medlemsmøte i Tromsø!
 
 
Avdelingen i Troms er nyoppstartet i år, og styret var spent på gjennomføringen av sitt første arrangement. Selv med få påmeldte, fikk vi både vervet nye medlemer til Ryggforeningen, samt gjennomført et fint medlemsmøte med gode foredrag og fine samtaler.
 
Fra UNN Tromsø stilte to foredragsholdere med innholdsrike foredrag
Tone Elise Westgaard fra Smerteavdelingen, og Maja Wilhelmsen fra Fysikalsk medisinsk poliklinikk. I tillegg hadde nestleder i avdelingen, Karine Jensen, et foredrag med informasjon og orientering om Ryggforeningen i Norge og lokalavdelingen i Troms.
 
Styret ønsker å takke foredragsholderne og de påmeldte for at de deltok, og gleder seg allerede til neste arrangement!
 
Styret i avd Troms: fra venstre Sigbjørn Rogne, Karine Lovise Strand Jensen (nestleder), Sylvi Skjelstad og Mariann Skog (leder).
Skroll til toppen