Nyheter Troms

Bli med å påvirke til bedre helsetjenester i kommunene!

Hvordan samhandler ulike profesjonelle aktører i helsetjenesten ved oppfølging og behandling av personer med kronisk sykdom?

Hvordan opplever du det som pasient?

Silje Haavaag er Ph.d. kandidat ved Institutt for helse og samfunn på Universitetet i Oslo. Hun er i gang med et prosjekt som har fått den foreløpige tittelen “Tjenesteforløp og samarbeidspraksiser for personer med kroniske sykdommer». Hun ønsker blant annet å utforske hvordan ulike profesjonelle aktører i helsetjenesten samhandler i oppfølging og behandling av personer med kronisk sykdom og hvordan disse prosessene erfares av de som er involvert i dem. Dette er en delstudie av INOREG-studien som har som hovedmål å identifisere måter å forbedre den kommunale omsorgen for personer med kroniske sykdommer. Hvem vi søker å rekruttere: Personer med en muskel- og skjelettsykdom som bor hjemme og som bruker eller har brukt ulike helsetjenester i forbindelse med behandling og/eller annen oppfølging av sykdommen. De som er interessert i å delta kan gå inn på lenken eller bruke QR-koden til å melde sin interesse ved å samtykke til deltagelse direkte i nettskjema. https://nettskjema.no/a/samtykke-msk#/page/1  

Bli med å påvirke til bedre helsetjenester i kommunene! Read More »

Avdeling Troms med sitt første medlemsmøte

Lørdag 4. november 2023, gjennomførte lokalavdelingen i Troms sitt første medlemsmøte i Tromsø!
 
 
Avdelingen i Troms er nyoppstartet i år, og styret var spent på gjennomføringen av sitt første arrangement. Selv med få påmeldte, fikk vi både vervet nye medlemer til Ryggforeningen, samt gjennomført et fint medlemsmøte med gode foredrag og fine samtaler.
 
Fra UNN Tromsø stilte to foredragsholdere med innholdsrike foredrag
Tone Elise Westgaard fra Smerteavdelingen, og Maja Wilhelmsen fra Fysikalsk medisinsk poliklinikk. I tillegg hadde nestleder i avdelingen, Karine Jensen, et foredrag med informasjon og orientering om Ryggforeningen i Norge og lokalavdelingen i Troms.
 
Styret ønsker å takke foredragsholderne og de påmeldte for at de deltok, og gleder seg allerede til neste arrangement!
 
Styret i avd Troms: fra venstre Sigbjørn Rogne, Karine Lovise Strand Jensen (nestleder), Sylvi Skjelstad og Mariann Skog (leder).

Avdeling Troms med sitt første medlemsmøte Read More »

STIFTELSESMØTE TROMSØ 22. FEBRUAR 2023

I etterkant av dagskonferansen om rygg som vi hadde 5. november 22 i Tromsø, ringte Karin rundt til noen av deltakerne for å forespørre om de kunne være med i et styre for en avdeling. Det lyktes å rekruttere 2 medlemmer, pluss at vi hadde 1 medlem som allerede hadde bekreftet at hun ville stille.

Alle medlemmer i Troms og Finnmark, fikk tilsendt invitasjon til stiftelsesmøtet. Det ble avholdt 22. februar kl 1830 i møterommet på Peppes Pizza i Tromsø. invitasjonen ble lagt ut på facebookgruppen for hva som skjer i Tromsø, og på Ryggforeningen sin hjemmeside og sosiale medier.

Presentasjon av Ryggforeningen

8 medlemmer (dvs 7 var allerede medlemmer + 1 meldte seg inn i løpet av møtet) møtte opp på stiftelsesmøte. Karin ønsket velkommen, og fortalte litt om Ryggforeningen. Deretter tok vi en runde rundt bordet og presenterte oss før vi startet stiftelsesmøte.

Navnet på avdelingen ble vedtatt å være Ryggforeningen avdeling Troms.

Da vi kom frem til valg, ble alle forespurt om de kunne tenke seg å være med i styret. 5 av deltakerne svarte ja.

Følgende ble valgt til å danne styre i Ryggforeningen avdeling Troms:

Mariann Skog – leder

Karine Lovise Strand Jensen – nestleder

Sigbjørn Rogne – styremedlem

Sylvi Skjelstad – styremedlem

Mathilde Vea Iversen – styremedlem

STIFTELSESMØTE TROMSØ 22. FEBRUAR 2023 Read More »

Skroll til toppen