Nyheter Østfold

Medlemskap i ryggforeningen 100kr ut året

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. 

✅ Ryggforeningen arbeider bl.a. for at mennesker med nakke-, rygg- og bekkenplager skal få bedre helsehjelp og livskvalitet. 

✅ Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. 

✅ Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.

👉🏻 Meld deg inn her💯

Sponsing av Rygghelg

Hei alle sammen og vel overstått sommer !

Vi har alle sammen fått invitasjon til Rygghelg 28-29 oktober på Quality
Hotel Olavsgaard på Skjetten.
På siste årsmøte i avdelingen vår ble det vedtatt at vi skal støtte de
av dere som ønsker å delta med kr.1000.- pr person..
Dette vil bli utbetalt etter at Rygghelgen er over.

Rygghelg er ett flott arrangement hvor en får faglig påfyll, og ikke
minst treffe andre som vet hva det er å ha vond rygg. Utover det en
arene for faglige utvekslinger.
Meld dere på i linken som kom fra Ryggforeningen på mandag og så treffes
vi 28-29 oktober på Rygghelg.

Hilsen
Lisa Skaret
Ryggforeningen avd Østfold

Liten politisk interesse for vår største folkehelseutfordring

16. oktober er den internasjonale Ryggdagen. I motsetning til Verdensdagen for psykisk helse går den nesten ubemerket hen. Ingen offentlige helseetater eller kommuner markerer den slik de gjør for dagen for psykisk helse, til tross for at muskel – og skjeletthelse, hvor rygglidelser er den klart største gruppen, er et like stort folkehelseproblem.

La meg understreke med en gang at satsingen på psykisk helse er helt nødvendig, minst i det omfanget det skjer i dag. Men den manglende politiske interessen for å gjøre noe for de mange med muskel- og skjelettlidelser er vanskelig å forstå.

Nylig ble forslaget til statsbudsjett for 2023 lagt fram.  Som ved tidligere forslag varsles det ingen økt satsing på muskel- og skjeletthelsen. I et par av de tidligere statsbudsjettforslagene har det riktignok i tråd med folkehelsemeldingene vært noen positive signaler om økt satsing. Men i de to siste års budsjettforslag er også de fine ordene fjernet.

Det understreker med all tydelighet at muskel- og skjeletthelse fortsatt vil være det mest underprioriterte helseområdet i forhold til omfanget. Og omfanget er det ikke tvil om:

  • 1,43 millioner mennesker i Norge er rammet av muskel- og skjelettlidelser.
  • 39 % av det legemeldte sykefraværet og 28 prosent av uførheten skyldes slike lidelser.
  • Det utgjør 11 prosent av det samlede helsetapet i Norge.
  • Årlig koster det samfunnet 255 milliarder kroner.
  • I tillegg er kunnskapsmangelen stor på dette området. Likevel økes ikke bevilgningene til forskning. Tidligere regjeringer har selv understreket at forskjellen mellom forskningsinnsats og faktisk omfang av helseproblemene er størst innen muskel- og skjeletthelse

Alt dette vet politikerne. Derfor kan jeg ikke annet enn å undre meg over at de viser så liten interesse for å gjøre noe med vår største folkehelseutfordring og de mange lidelsene, de store kostnadene og helsetapet den utfordringen representerer.

Lisa Skaret

Styreleder i Ryggforeningen i Østfold

Skroll til toppen