Nyheter Østfold

Bli med å påvirke til bedre helsetjenester i kommunene!

Hvordan samhandler ulike profesjonelle aktører i helsetjenesten ved oppfølging og behandling av personer med kronisk sykdom?

Hvordan opplever du det som pasient?

Silje Haavaag er Ph.d. kandidat ved Institutt for helse og samfunn på Universitetet i Oslo. Hun er i gang med et prosjekt som har fått den foreløpige tittelen “Tjenesteforløp og samarbeidspraksiser for personer med kroniske sykdommer». Hun ønsker blant annet å utforske hvordan ulike profesjonelle aktører i helsetjenesten samhandler i oppfølging og behandling av personer med kronisk sykdom og hvordan disse prosessene erfares av de som er involvert i dem. Dette er en delstudie av INOREG-studien som har som hovedmål å identifisere måter å forbedre den kommunale omsorgen for personer med kroniske sykdommer. Hvem vi søker å rekruttere: Personer med en muskel- og skjelettsykdom som bor hjemme og som bruker eller har brukt ulike helsetjenester i forbindelse med behandling og/eller annen oppfølging av sykdommen. De som er interessert i å delta kan gå inn på lenken eller bruke QR-koden til å melde sin interesse ved å samtykke til deltagelse direkte i nettskjema. https://nettskjema.no/a/samtykke-msk#/page/1  

Bli med å påvirke til bedre helsetjenester i kommunene! Read More »

Liten politisk interesse for vår største folkehelseutfordring

16. oktober er den internasjonale Ryggdagen. I motsetning til Verdensdagen for psykisk helse går den nesten ubemerket hen. Ingen offentlige helseetater eller kommuner markerer den slik de gjør for dagen for psykisk helse, til tross for at muskel – og skjeletthelse, hvor rygglidelser er den klart største gruppen, er et like stort folkehelseproblem.

La meg understreke med en gang at satsingen på psykisk helse er helt nødvendig, minst i det omfanget det skjer i dag. Men den manglende politiske interessen for å gjøre noe for de mange med muskel- og skjelettlidelser er vanskelig å forstå.

Nylig ble forslaget til statsbudsjett for 2023 lagt fram.  Som ved tidligere forslag varsles det ingen økt satsing på muskel- og skjeletthelsen. I et par av de tidligere statsbudsjettforslagene har det riktignok i tråd med folkehelsemeldingene vært noen positive signaler om økt satsing. Men i de to siste års budsjettforslag er også de fine ordene fjernet.

Det understreker med all tydelighet at muskel- og skjeletthelse fortsatt vil være det mest underprioriterte helseområdet i forhold til omfanget. Og omfanget er det ikke tvil om:

  • 1,43 millioner mennesker i Norge er rammet av muskel- og skjelettlidelser.
  • 39 % av det legemeldte sykefraværet og 28 prosent av uførheten skyldes slike lidelser.
  • Det utgjør 11 prosent av det samlede helsetapet i Norge.
  • Årlig koster det samfunnet 255 milliarder kroner.
  • I tillegg er kunnskapsmangelen stor på dette området. Likevel økes ikke bevilgningene til forskning. Tidligere regjeringer har selv understreket at forskjellen mellom forskningsinnsats og faktisk omfang av helseproblemene er størst innen muskel- og skjeletthelse

Alt dette vet politikerne. Derfor kan jeg ikke annet enn å undre meg over at de viser så liten interesse for å gjøre noe med vår største folkehelseutfordring og de mange lidelsene, de store kostnadene og helsetapet den utfordringen representerer.

Lisa Skaret

Styreleder i Ryggforeningen i Østfold

Liten politisk interesse for vår største folkehelseutfordring Read More »

Skroll til toppen