Nyheter Nordland

Ryggforeningen Nordland inviterer til tur

Vi i Ryggforeningen avdeling Nordland tenkte å gå en tur på havna/ moloen i Bodø den 22. mars. Oppmøte kl 14 ved / innenfor inngangen på sas hotellet.

En rolig rusletur for litt sosialt samvær. Vi avslutter med en valgfri soft- yoghurtis som vi kan nyte ved Stormen i forhåpentligvis pent førpåskevær.

Håper så mange som mulig har anledning til å møtes. Har du spørsmål, kan du sende e-post til Vibeke Gavin: nordland@ryggforeningen.no eller telefon 915 88 572

Ryggforeningen Nordland inviterer til tur Read More »

Bli med å påvirke til bedre helsetjenester i kommunene!

Hvordan samhandler ulike profesjonelle aktører i helsetjenesten ved oppfølging og behandling av personer med kronisk sykdom?

Hvordan opplever du det som pasient?

Silje Haavaag er Ph.d. kandidat ved Institutt for helse og samfunn på Universitetet i Oslo. Hun er i gang med et prosjekt som har fått den foreløpige tittelen “Tjenesteforløp og samarbeidspraksiser for personer med kroniske sykdommer». Hun ønsker blant annet å utforske hvordan ulike profesjonelle aktører i helsetjenesten samhandler i oppfølging og behandling av personer med kronisk sykdom og hvordan disse prosessene erfares av de som er involvert i dem. Dette er en delstudie av INOREG-studien som har som hovedmål å identifisere måter å forbedre den kommunale omsorgen for personer med kroniske sykdommer. Hvem vi søker å rekruttere: Personer med en muskel- og skjelettsykdom som bor hjemme og som bruker eller har brukt ulike helsetjenester i forbindelse med behandling og/eller annen oppfølging av sykdommen. De som er interessert i å delta kan gå inn på lenken eller bruke QR-koden til å melde sin interesse ved å samtykke til deltagelse direkte i nettskjema. https://nettskjema.no/a/samtykke-msk#/page/1  

Bli med å påvirke til bedre helsetjenester i kommunene! Read More »

Ryggdag i Bodø

VEL GJENNOMFØRT RYGGDAG I BODØ.

 

Ryggdagen i Bodø ble avholdt på Quality hotell Ramsalt  30/9-23. Vi var totalt 11 stk inkl  de fra Ryggforeningen. Det ble ett litt spesielt møte da 2 av 2 foredragsholdere måtte melde avbud.

 

 

Karin Hoel  fortalte sin historie.

 

 Ann Iren Eikrem holdt foredrag om Modic

 

 

Eli Steen startet med å ønske velkommen og  fortalte om Ryggforeningen, hvem vi er og hva vi gjør.

Deltagerne ble informert om at det er taushetsplikt for det som blir sagt i rommet.  Deretter ble det en presentasjonsrunde hvor deltagerne fortalte litt om  seg selv og hva de sliter med i hverdagen.

Karin Hoel fortalte sin pasient historie om det å få skoliose som barn og  veien  frem til i dag.   

Ann Iren Eikrem holdt ett flott foredrag om Modic og modicforandringer

                                                                                

Det ble satt av tid til spørsmål og likepersonsamtaler.

Lege Sigbjørn Rogne meldte avbud pga sykdom.

Ortoped fra  Nordlandssykehuseet i Bodø, Oliver Muller måtte melde avbud pga en øyeblikkelig-hjelp operasjon.

Stiftelses møte ble avholdt og det ble bestemt at den nye avdelingen skal hete

Ryggforenigen avd Nordland.

 

Styret består av : 

Leder : Vibeke Gavin

Styremedlemmer :

Anne Merethe Johansen

Vilja Lie

Karin Hoel

 

 

 

 

Ryggdag i Bodø Read More »

Skroll til toppen