Ryggdag i Bodø

VEL GJENNOMFØRT RYGGDAG I BODØ.

 

Ryggdagen i Bodø ble avholdt på Quality hotell Ramsalt  30/9-23. Vi var totalt 11 stk inkl  de fra Ryggforeningen. Det ble ett litt spesielt møte da 2 av 2 foredragsholdere måtte melde avbud.

 

 

Karin Hoel  fortalte sin historie.

 

 Ann Iren Eikrem holdt foredrag om Modic

 

 

Eli Steen startet med å ønske velkommen og  fortalte om Ryggforeningen, hvem vi er og hva vi gjør.

Deltagerne ble informert om at det er taushetsplikt for det som blir sagt i rommet.  Deretter ble det en presentasjonsrunde hvor deltagerne fortalte litt om  seg selv og hva de sliter med i hverdagen.

Karin Hoel fortalte sin pasient historie om det å få skoliose som barn og  veien  frem til i dag.   

Ann Iren Eikrem holdt ett flott foredrag om Modic og modicforandringer

                                                                                

Det ble satt av tid til spørsmål og likepersonsamtaler.

Lege Sigbjørn Rogne meldte avbud pga sykdom.

Ortoped fra  Nordlandssykehuseet i Bodø, Oliver Muller måtte melde avbud pga en øyeblikkelig-hjelp operasjon.

Stiftelses møte ble avholdt og det ble bestemt at den nye avdelingen skal hete

Ryggforenigen avd Nordland.

 

Styret består av : 

Leder : Vibeke Gavin

Styremedlemmer :

Anne Merethe Johansen

Vilja Lie

Karin Hoel

 

 

 

 

Skroll til toppen