Studieforbundet Funkis

Ryggforeningen i Norge er medlem av Studieforbundet Funkis som ble stiftet i 1994 som en paraplyorganisasjon for funksjonshemmede, mennesker med langvarige helseproblemer og deres pårørende. Funkis er i dag et av landets største studieforbund med voksenopplæring som hovedformål. Vi fordeler statlige voksenopplæringsmidler til medlemmer som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet.

Funkis

Funkis’ mål for kursvirksomhet og læring er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv, mestre utfordringer som funksjonshemninger kan føre til og delta aktivt i samfunns-, organisasjons- og kulturliv.

Administrasjonen i Funkis har flere funksjoner:

– Yte service, veiledning og rettledning.
– Bidra til å skape et dynamisk og oppdatert kurs- og opplæringsmiljø.
– Formidle statsstøtte til kurs arrangert av medlemsorganisasjonene, deres lokalledd og til fylkeslagene i Funkis.
– Viktige satsningsområder: Sørge for tilrettelegging, nettbaserte kurs og universell utforming.

Link hjemmeside: www.funkis.no
Link Facebookside: www.facebook.com/Studieforbundet-Funkis-114161121989301

Skroll til toppen