Personer med langvarige smertetilstander kan få behandling gjennom et nasjonalt prosjekt

I prosjektet undersøker vi effekten av tre ulike gruppebehandlinger, som foregår ved Avdeling for smertebehandling på Ullevål.

Behandling gjennom prosjektet er åpen for påmelding nå, med behandlingsoppstart i begynnelsen av JANUAR 2023!

For å delta i prosjektet:

-Det er nødvendig at du behersker norsk skriftlig og muntlig.
-Du kan ikke bruke store mengder sterke smertestillende (opioider).
Ønsker du å vite mer om studien eller vise din interesse for deltakelse? Ta kontakt med sisjar@ous-hf.no.
NB! Du må ikke gi personlige opplysninger her på Facebook eller på mail, men ta kontakt med studiekoordinator på 90931423 / 23026161 ved spesifikke spørsmål.

Mer informasjon:
https://stolav.no/kliniske-studier/must-studien

Skroll til toppen