Norsk register endrer operasjonspraksis

I Tromsø finnes det et kvalitetsregister for Ryggkirurgi. Det er bare Norge, Sverige og Danmark som har et slikt register, og resultater fra forskning og tall derfra får stor oppmerksomhet globalt.

Over 7000 nordmenn opereres årlig i ryggen. Dette er operasjoner som i 33 % av tilfellene ikke gir ønsket resultat. Et register som gir kirurger informasjon om hva som virker er derfor viktig. Tromsø hadde et slikt register helt fra 90-tallet, og ble derfor naturlig valgt da man skulle lage et nasjonalt register. I forrige uke fikk registeret for første gang toppkarakter av ekspertgruppa som skal vurdere dem.

Pasientene får et skjema de skal fylle inn før operasjonen, og etter tre og tolv måneder. 70 % gir oss disse tilbake- meldingene, og det er snakk om 6000 ryggopererte og 1000 nakkeopererte i året, fra alle sykehusene og fra de private kirurgene, sier overlege Tor Ingebrigtsen.

Skroll til toppen