Martine drømte om å bli statsminister

03.09.2021

Motstand ingen hindring! I dag er Martine der i livet vi andre tar som en selvfølge.

Martine Eliasson er 30 år, født og oppvokst i Levanger, bor i dag i Trondheim. Martine og broren er tvillinger. En av dem ble født med cerebral parese. Det var Martine. Å vokse opp med å møte fordommer og barrierer har vært med på forsterke hennes engasjement for at alle skal ha like muligheter.

Ryggproblemer i 30 år

12 av Ryggforeningens medlemmer føler at vi har blitt litt kjent med Martine gjennom det digitale grunnkurset for nye likepersoner hun holdt for oss i mai. Og det var tydelig for oss som deltok på kurskveldene at hun selv har grundig erfaring med det å være en likeperson.

Martine er utdannet sosionom med master i funksjonshemming og samfunn, er selv likeperson og har jobbet som likepersons- koordinator i Norges Handikapforbund og vært med i NHFUs (Norges Handikapforbunds Ungdom) likepersonsutvalg. Hun har holdt en rekke likepersonskurs for både Norges Handikapforbund og Norsk Nettverk for Downs Syndrom.

Gjennom hele livet har Martine møtt motstand og barrierer. Mennesker med funksjonsnedsettelser blir behandlet annerledes, og en blir møtt med lavere forventninger, sier Martine.

Barne- og ungdomsår

Helt fra hun var født har trening vært en del av livet hennes. – I perioder av livet var all treningen verre enn selve CP ́n. Jeg ønsket mang en gang å bare være barn, sier Martine.

– Mamma jobbet for at jeg skulle inkluderes i vanlig klasse. Da jeg og broren min skulle begynne på barneskolen ble vi intervjuet i lokalavisa og spurt om hva vi ville bli når vi ble store. Jeg svarte «statsminister».

– Oppveksten min var som sagt preget av trening, masse trening! Men treningen skulle gi meg best mulig funksjon og gode forutset- ninger senere i livet.

– Da jeg var 15 år hadde jeg en stor multileddoperasjon i legger, knær og hofter. Det var i den mest sårbare alderen, i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Jeg ble operert midt i eksamensperioden. Jeg var innlagt på sykehus i 2,5 uker, og brukte 4 måneder på rehabilitering i etterkant. Jeg trengte en trenings- kompis, sier Martine, så da jeg var 16 år, kjøpte jeg Jinnee.

Bli medlem for å lese resten av saken.
Trykk her for å bli medlem.
Skroll til toppen