Viser til gode resultater på behandling av Modic

Modicklinikken har nylig undersøkt hvordan det har gått med pasientene som har gjennomført en antibiotikabehandling mot Modic. Resultatene de viser til, er gode.

 

Det er mye vi enda ikke vet om Modicforandring. Disse ryggsmertene har ingen diagnose å lene seg på, men en tilstand man antar er forårsaket av en bakterie som er vanlig i kroppen. Når den lurer seg inn i ryggsøylen, får enkelte store problemer.

Yngre pasienter

Modicklinikken har spesialisert seg på en heller kontroversiell metode, nemlig å behandle smertene med antibiotika, mye antibiotika over lang tid. I fem år har de spesialisert seg på disse smertepasientene, som det normalt finnes lite kunnskap om på legekontorene landet rundt. Behandlingstilbudet de får, er normalt smerte- og betennelses- dempende medisiner. Astrid Landewall, som leder Modicklinikken, har sett en trend i løpet av disse fem årene. Tidligere så vi at tyngdepunktet av pasientene var fra 50 år og oppover. Nå får vi inn flere pasienter i gruppen 30–40 år.

For å lese hele denne artikkelen, logg inn på min side

Eller meld deg inn i Ryggforeningen her

Skroll til toppen