Flere resultat fra spørreundersøkelse til Modicgruppa “Utfordringer i hverdagen”

I april 2019 gjennomførte vi i Modicgruppa i Ryggforeningen i Norge, en anonym spørreundersøkelse blant modicpasienter. Vi stilte hele 50 spørsmål, og det var 224 som svarte. Vi har altså fått samlet inn mye informasjon. Spørreundersøkelsen blir et viktig verktøy for å kunne komme med påstander om hvordan modicpasienter har det. Vi mener at de med langvarige ryggsmerter og modicforandringer er en egen undergruppe ryggpasienter.

Svarene fra denne spørreundersøkelsen blir et viktig verktøy for oss i Modicgruppa for vårt videre arbeid for modicpasienter i Norge. Det vil bidra til å underbygge våre påstander på vegne av pasientgruppa i vår i dialog med fag- og forskningsmiljøer, opp mot helsepolitikk, i rehabiliterings- og behandlingsspørsmål, og ikke minst i informasjonsarbeidet vi gjør. Vi mener at modicpasienter er en egen kategori ryggpasienter, hvor særlig smertebildet skiller seg ut.

I dette innlegget og bilder vil vi si noe om graden av, og tilstedeværelsen av ulike utfordringer som kan påvirke hverdag og livskvalitet for denne gruppa.


Skroll til toppen