NSDS-2023

NORDIC SPINAL DEFORMITIES SOSIETY

NSDS er en forening for helsepersonell med interesse for spinale deformiteter i de nordiske landene. Foreningen ble stiftet i 1975, under navnet Nordic Scoliosis Society.  I 1996 ble også andre spinale deformiteter inkludert, og forbundet endret navn til Nordic Spinal Deformities Society.

Målet med NSDS er å fremme forskning, forebygging og behandling av skoliose og beslektede lidelser, blant annet gjennom en årlig vitenskapelig konferanse der kunnskap deles.

23.-26. august 2023 ble den årlige konferansen arrangert i Linköping i Sverige. Der deltok Svenska Skoliosföreningen og Dansk Skoliose Forening i tillegg til Skoliosegruppa fra Ryggforeningen.  Og så vidt vi vet er det første gang pasientorganisasjoner var representert på konferansen.

Den Svenske Skolioseforeningen hadde et veldig bra innlegg, der de fikk frem brukerstemmen fra en ung og en voksen skoliosepasient.

Vi setter stor pris på at pasientorganisasjoner kan delta på disse samlingene, og vi har tro på at vi kan ha viktige bidrag her.

I løpet av konferansen hadde vi som representerte pasientorganisasjonene for skoliose i de tre landene et møte, der vi utvekslet erfaringer og ble enige om videre samarbeid.

Nærmere beskrivelse av konferansen og innholdet på denne kan dere lese i ryggstøtten nr. 2-2023.

Skroll til toppen