Normann Støylen valgt som styreleder i Rådet for muskelskjeletthelse

Rådet for muskelskjeletthelse avholdt generalforsamling 28. mai,
og vår styreleder ble valgt som ny leder.

 

Rådet får ikke støtte fra det offentlige. De siste årene har de imidlertid gjennom å være godkjent som søkerorganisasjon til Stiftelsen Dam, mottatt administrasjonstilskudd for prosjekter som har blitt innvilget støtte.

Dette har bidratt til at man har kunnet lønne en administrativ leder i 50 % stilling.

Amy Martinsen har gjort en glimrende jobb som administrativ leder for Rådet, men nå har hun dessverre sagt opp stillingen sin til fordel for arbeid med doktorgraden sin.

Normann må dermed ut på headhunting.
Rådet for muskelskjeletthelse har satt opp mål for neste 4 års periode, og de politiske målsetningene er inklusjon av et eget muskelskjelettkapittel i myndighetenes strategier og utredninger, økt kunnskap om muskelskjeletthelse blant politikere og byråkrater, og en egen opptrappingsplan.

For 2024 har Rådet valgt seg ut to nøkkelsaker; rehabilitering og kvinnehelse.

Skroll til toppen