Noregsmeisteren frykta livet var øydelagt som tenåring

Celina Myklebust Magnussen fra NRK har skrevet en artikkel om livet til 50 år gamle Trude
Størmer Vinje og møtet hennes med skoliose som barn. Hun forteller om tiden hun gikk med korsett 23 av 24 timar i døgnet og at hun fryktet at livet var ødelagt.

Teksten under er journalistens egne.

Før åtte år sidan oppdaga denne dama ein sport som skulle vise seg å bli lidenskapen hennar. Som 45-åring blei ho noregsmeister i
treningsforma “calisthenics” som kort fortalt er kroppsvektstrening. Ho kan vere ein fantastisk akrobat trass i at ho har ein så skeiv rygg.

Korleis er dette mogleg?

Under namnet “muscleuptrude” på Instagram deler ho videoar frå sin eigen treningskvardag, og der vil ho inspirere andre i same situasjon
til å ikkje gjere seg til eit offer, men å heller ta tak i ein eigen situasjon. Det mange foreldre som akkurat har funne ut at barnet deira
har fått påvist skoliose som kontaktar Trude. Dei kan fortelje at dei bruker kontoen til Trude for å vise barna sine at det framleis er håp
sjølv om det der og då verkar heilt håplaust.

Eg har fått mange positive tilbakemeldingar frå personar med og utan skoliose som synest dette var eit viktig tema å løfte fram, og at dei
blei inspirert til å ta tak i sitt eige liv.

Derfor lurte eg på om de kanskje hadde vore interesserte i å dele denne artikkelen på nettstadane eller dei sosial plattformene de har?

Det er utan tvil ei sterk og inspirerande historie som kan vere med på å motivere og inspirere personar som er i same situasjon som Trude.

God lesing 😄

Her er link til artikkelen:

https://www.nrk.no/sport/xl/muscle-up-trude-1.16702280

Forsidebilde hentet fra artikkelen hos NRK

Skroll til toppen