Fra symbolsk til reell brukermedvirkning i forskning

Brukermedvirkning er en obligatorisk del av helseforskningssøknader i Norge. Men i mange tilfeller oppleves ikke brukermedvirkningen som reell. Ryggforeningen som brukerorganisasjon opplever ofte at vi blir kontaktet i siste lita før innsendingsfrist, og at vi derfor har få eller ingen reell mulighet for å påvirke forskningsspørsmål.

 

Ved å skolere både brukermedvirkere og forskere vil begge parter få mer kompetanse, og på denne måten
bidra til at kvaliteten på forskningsprosjekt innenfor muskel og skjelettfeltet blir høyere og mer relevant.
Men dette koster tid og penger.

Rådet for Muskelskjeletthelse (RMH), seks pasientor- ganisasjoner og Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) sto sammen om et ønske om å etablere en infrastruktur for bedre pasientsamarbeid i norsk muskelskjeletthelseforskning. Dette vil skje i samarbeid med MUSS, et landsdekkende nettverk av muskelskjeletthelseforskere. Ambisjonen er å gi pasienter større roller og reell innflytelse i helseforskningsprosjekter for å oppnå høyest mulig kvalitet i forskningen.

Rådet for Muskelskjeletthelse (RMH), med prosjekt- leder Kjersti Storheim i spissen, sendte inn søknaden, med prosjekttittel: «Skjelettnett: Pasientnettvek for bedre forskning på muskelskjeletthelse» til Stiftelsen Dam.

I juni kom svaret, og jubelen var stor da Stiftelsen Dam tildelte RMH 1,4 millioner kroner for å realisere «Skjelettnett»

Arbeidsgruppen, hvor pasientorganisasjonene også er involvert, har startet opp. Og ressurspersoner er så smått begynt å inkluderes. Logo for Skjelettnett er også på plass. På MUSS konferansen i november vil Skjelett- nett prosjektet presenteres, og brukermedvirkere fra pasientorganisasjonene vil også bidra i samarbeidsforum.

Samarbeidsforum er et fora hvor forskere kan presentere en eller flere faser av sitt forskningsprosjekt eller søknad for å få innspill fra brukermedvirkere.

Ingrid Fjeldheim Bånerud og Astrid Lunestad er prosjektkoordinatorer for Skjelettnett. Her ved posterpresentasjonen på MUSS konferansen 16. november.
Ingrid Fjeldheim Bånerud og Astrid Lunestad er
prosjektkoordinatorer for Skjelettnett.
Her ved posterpresentasjonen
på MUSS konferansen 16. november.
Skroll til toppen