Brukerrådet består av personer som har pasienterfaring, men et avklart forhold til egen sykdomshistorikk. Vi er rådgivende organ for klinikken og klinikkleder i saker som angår pasienter og pårørende. Vi behandler ikke enkeltsaker, men jobber overordnet for at pasienter og pårørende skal bli best mulig behandlet og ivaretatt i klinikken.

Har din organisasjon spørsmål eller problemstillinger dere vil dele? Kanskje er det noen som har hatt dårlige erfaringer med klinikken, eller gode? Ser dere et tydelig mønster? Da vil vi gjerne høre om det. Gjennom dere kan vi få et mer nyansert bilde av hva som rører seg ute i klinikken, og på den måten få bedre oversikt over hvor skoen trykker.

Vi ber om at eventuelle innspill sendes til lederen for brukerrådet, Inger Ljøstad, på følgende e-post: ingeljos@gmail.com.

Formål med brukerrådet i Ortopedisk klinikk:

 • Bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende og deres organisasjoner på alle nivå i spesialisthelsetjenesten.
 • Være rådgivende for klinikkleder i saker som angår tilbudet til pasienter.
 • Arbeide for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming.
 • Arbeide for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå.
 • Bidra med brukermedvirkning inn i forskning, pasientsikkerhet, pasientinformasjon osv.

Brukerrådets representanter:

 • Leder
  • Inger Ljøstad, Ryggforeningen i Oslo og Akershus og FFO.
 • Øvrige medlemmer
  • Ellen Terese Nilsen, Ryggforeningen i Oslo og Akershus, Nevrofibromatose.
  • Stine Dybvig, CP-foreningen og FFO.
  • Rolf Bjarne Riise, Klinikkleder OPK.
  • Maria K. Finnes, Sekretær.

Mer informasjon: oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/brukerradet-i-ortopedisk-klinikk

På vegne av brukerrepresentantene i Ortopedisk klinikk

Ellen T. Nilsen
Stine Dybvig
Inger Ljøstad

#ryggforeningen #ryggforeningeninorge #rioa
#brukerrådet #ortopediskklinikk #Oslouniversitetssykehus