Vil du være med å bestemme hva det skal forskes på innen muskel-skjeletthelse i fremtiden?

21.09.2021

Ingen ting om oss uten oss

Det forskes alt for lite på muskel-skjeletthelse i Norge. Det skal vi endre på nå! For å få til forandring trenger vi din hjelp. Hva mener DU det skal forskes på innen muskel-skjeletthelse i årene som kommer?

Norsk Revmatikerforbund og FORMI gjennomfører, med støtte av Helsedirektoratet, nå prosjektet Ingenting om oss uten oss. I dette prosjektet skal pasienter, pårørende og forskere innen muskelskjeletthelse være med å lage en prioriteringsliste for hva vi mener det bør forskes mer på. Ryggforeningen i Norge (RIN) har vært så heldige og være med i prosessen med utarbeidelse av spørreskjema.

Det er derfor viktig for RIN at du tar deg tid til å si din mening gjennom denne spørreundersøkelsen (tar ca 15. min). På denne måten kan vi være med å påvirke hva det skal forskes mer på i årene fremover.

Skroll til toppen