Share

Brita Blenne Lien er ny styreleder i Ryggforeningen i Norge. 

Brita er 58 år, og bor på Lillestrøm. Hun har 25 års erfaring i frivillige organisasjoner. Brita har vært leder i svømmeklubb, i forskjellige utvalg, vært styremedlem i hovedstyrer, forbundstyrer og idrettsråd, og vært ansatt som daglig leder og eliteansvarlig i svømmeklubb og prosjektkonsulent og klubbutvikler i Norges Svømmeforbund. Hennes utdannelse innenfor ledelse, coaching, samt hennes erfaring som kursholder, vil utvilsomt være av stor verdi for Ryggforeningen, det nye styret, ledelsene i avdelinger og diagnosegrupper, og til slutt nåværende og nye medlemmer.

I det nye styret har Brita med seg Karina Rostad fra Østfold, Inger Høiby fra MjøsRygg, Roger Johannessen fra Rogaland, Øyvin Tronstad fra Nordland og Evy Svanemsli fra Møre og Romsdal. Vararepresentanter er Rune Hansen Gunnerød fra Drammen og Omegn, Gunnhild Lohn fra Nedre Romerike og Eva Granheim Reitan fra Trøndelag. Vi ønsker det nye styret lykke til med vervene og arbeidet videre.