Håvard Furunes, overlege på ortopedisk avdeling på Gjøvik, besøkte også konferansesalen hvor generell rygg holdt til under Rygghelgen. Der redegjorde han for NORDSTEN (NORwegian Degenerative spinal STENosis trial) studien. NORDSTENstudien er en ryggstudie hvor avdelinger ved 18 sykehus i Norge deltar. Hovedmålet med studien, er å avklare hvilken operasjonsmetode som gir best resultat.

tekst og foto: eli steen

Spinal stenose er en degenerativ rygglidelse som oftest rammer eldre pasienter. Symptomene er smerter, nummenhet og kraftsvikt i bena, særlig ved gange. Dette skyldes redusert plass for nerverøttene i ryggmargskanalen. Spinal stenose er som en knekk på en hageslange, sier Furunes.

Hensikten med NORDSTEN-studien er å avklare hvilken operasjonsmetode for Lumbal Spinal Stenose (LSS; innsnevring av ryggmargskanalen) og Lumbal Degenerativ Spondylolistese (LDS; innsnevring av ryggmargskanalen med glidning av skivene) som gir best resultat på kort og lang sikt. I tillegg er det en observasjonsgruppe. Kirurgi for spinal stenose er i dag et av de vanligste utførte inngrep i korsryggen hos voksne. NORDSTENstudien består av mange delstudier.

I studien om lumbal spinal stenose (LSS) uten glidning, er hovedmålet å finne hvilken av tre kirurgiske metoder som gir best resultat med tanke på smerter og funksjon på kort og lang sikt. I tillegg ønsker man å undersøke hvor stor grad av dekompresjon (ryggmargskanalen uthules innvendig, slik at nervene får bedre plass) som er nødvendig for et godt langtidsresultat.

I studien om lumbal degenerativ spondylolistese (LDS), det vil si spinal stenose med glidning av skivene, er hovedmålet å finne ut om avstivning av det rammede område er nødvendig i tillegg til å lage større plass i ryggmargskanalen. I observasjonsstudien eller kontrollgruppen, er det pasienter som har tegn på spinal stenose, men ikke nok symptomer til å opereres.

Er det metoden som lager mest plass som gir best resultat, eller er det motsatt? Er enklere operasjoner uten avstiving bedre fordi de fører til færre komplikasjoner, eller er det bedre resultater med avstiving i tillegg? Status i oktober 2018 er at inklusjon og behandling er avsluttet, men vi må vente på 2 års resultater for å få svar.

Brukerrepresentant fra Ryggforeningen, Inger Ljøstad, er invitert inn i styringsgruppa for NORDSTEN-studien. Inger har fått anbefalt denne lenken fra lederen av NORDSTEN-studien. Her kan du finne informasjon om alle slags rygglidelser og behandlingsalternativer.

Link: http://www.eurospinepatientline.org/en/