I april 2020 er det landsmøte i Ryggforeningen i Norge. I henhold til vedtektene skal det da velges nytt sentralstyre.  Sentralstyret skal bestå av minimum 5 medlemmer, maksimum 7 medlemmer, pluss 4 varamedlemmer. Alle i nåværende sentralstyre er på valg. Noen ønsker ikke å fortsette, andre har svart ja. Denne forespørselen gjelder til alle våre medlemmer i Ryggforeningen i Norge.

Valgkomiteen har fått en del innspill, men vi trenger mange flere. I følge vedtektene skal alle medlemmer ha mulighet til å komme med innspill og det er det vi ber deg om.

Kjenner du noen som du mener er egnet til å være med å styre Ryggforeningen i Norge årene 2020- 2022, eller kanskje du har lyst selv, ja så ta kontakt med oss.

Vi søker kandidater med følgende kompetanse

  • Økonomisk kompetanse
  • Ledelse kompetanse
  • Organisatorisk kompetanse
  • Helsepolitisk kompetanse
  • Web og markedsføring kompetanse
  • Likeperson kompetanse

Ta kontakt med oss

Har du, eller noen du kjenner, lyst til å være med å gjøre en innsats for Ryggforeningen i et kjempe viktig, morsom og lærerik styreverv, send oss en e-post til sekretæren i valgkomiteen. Ønsker du mer informasjon om hva vi ønsker, så kan man gjerne ta kontakt med valgkomiteen på telefon 907 68 824

Kontakt epost: ostfold@ryggforeningen.no
Kontakt telefon: 907 68 824

Informasjon vi trenger

Vi må ha navn og adresse, telefon, epost og en kort beskrivelse av kompetanse til den som foreslås innen 15. desember 2019.

Ditt engasjement er viktig 

Mvh
Valgkomiteen Ryggforeningen i Norge
Stein Andresen, Lisa Skaret og Per Martinsen
Telefon: 907 68 824

 

Ryggforeningen – Komiteer