Det har over en lengre periode vært diskutert innad i styret om Ryggforeningen i Norge skal gå over til å sende ut medlemsbladet Ryggstøtten elektronisk i stedet for i papirversjon. Portoutgiftene er nesten 20.000 kroner per nummer. Dette utgjør en stor sum for en liten forening.

På styremøtet i januar ble det vedtatt at Ryggstøtten nummer 3 i år skal sendes ut elektronisk. Alle som vi har registrert epostadresser til i medlemsregisteret, vil da få Ryggstøtten tilsendt på epost. Men Ryggstøtten produseres og trykkes opp som vanlig, fordi bladet er vårt ansikt utad, og er med på å synliggjøre Ryggforeningen.

Hvis du foretrekker å få Ryggstøtten i papirformat som vanlig, vil vi fortsatt sende den til deg. Dette kan du gi beskjed om til Ryggforeningens servicekontor, telefon 69 26 87 00, eller på E-post til ryggforeningen@ ryggforeningen.no

Alternativt kan du gi beskjed til lederen i lokalavdelingen din dersom du vil ha bladet i posten. Behandlere og klinikker vil fortsatt få tilsendt Ryggstøtten i posten som vanlig, for vi vil gjerne være synlige rundt omkring på venteværelser. Det er også fint å kunne dele ut Ryggstøtten på stands.

Medlemsbladet Ryggstøtten

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.