Da var Ryggforeningen i Norge, sin Rygghelg 2019 på Olavsgaard Hotel utenfor Oslo, over for denne gangen. Over 130 deltakere og utstillere har gjennom helgen fått faglig påfyll, gjennom masse gode innlegg og vært med på og feire Ryggforeningen i Norge sitt 25 års jubileum. Ingen sak å være styreleder i en slik organisasjon med dyktige tillitsvalgte og engasjerte medlemmer.

Vi vil takke både alle våre medlemmer og utstillere som bidro til å lage tidenes beste Rygghelg. For en helg og for en stemning! Tusen takk til alle utstillerne og alle engasjerte medlemmer for en strålende innsats. Vi håper at utstillerne er like godt fornøyd som arrangøren.

Med vennlig hilsen
Jørn Pettersen
Styreleder Ryggforeningen i Norge

Rygghelgen

Rygghelgen arrangeres av den Ryggforeningen i Norge, der vi inviterer alle våre medlemmer til en helg for å få inspirasjon, et større sosialt nettverk, faglig innhold med foredragsholdere av høy faglig kvalitet, relevante utstillere, og ikke minst, mulighet for likepersonssamtaler og erfaringsutveksling. Det vil være foredrag som er generelle og interessante for alle medlemmer uavhengig av diagnose, og det vil være diagnosespesifikke foredrag. Helgen tilrettelegges også for våre ungdomsmedlemmer, som vil bli ivaretatt av vår ungdomskontakt i Skoliosegruppa.

Rygghelgen

Rygghelgen på Facebook: facebook.com/rygghelgen

 

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.