Trenger du advokatbistand?

Som medlem i Ryggforeningen får du en sterkt rabattert timespris.

Vi er inne i en tid hvor mange funksjoner er stengt ned, og hvor deler av Norge går litt saktere enn ellers. Dessverre er det også mange som kommer i en kritisk situasjon eller trenger behandling på sykehus grunnet Covid-19.

Advisio Advokat hadde allerede før corona-restriksjonene etablert gode løsninger for elektronisk kommunikasjon, både internt og eksternt. Vi har teknologi for å ha videosamtaler med klienter, samarbeidspartnere og hverandre. Utover dette arbeider vi i stor grad elektronisk, og vår bedrift er derfor blant de heldige som ikke har hatt behov for å legge om så mye i den daglige driften. De fleste ansatte er på hjemmekontor, og dette fungerer etter forholdene meget godt. Så lenge någjeldende smittevernråd gjelder, vil vi imidlertid ikke avtale fysiske klientmøter.

Vi er oppmerksomme på at mange i denne tiden kan ha behov for hjelp med utfordringer som følge av Covid-19, og noen av disse vil være juridiske spørsmål.

Som medlem av Ryggforeningen har du tilgang til en gratis samtale med advokat på opptil 90 minutter. Gjennom dette kan du få råd og veiledning fra advokat, drøfte utfordringer og avklare eventuelt behov for videre bistand. Aktuelle temaer kan være trygd, arbeidsliv, pasientskade eller andre ting. Vi er klare til å ta imot henvendelser fra medlemmene og har ikke redusert åpningstid.

Dersom man trenger ytterligere bistand, har man en sterkt rabattert timepris på denne. Timeprisen for 2020 er kr 1.575,- inkludert mva., som representerer en rabatt på over 50 prosent i henhold til våre ordinære priser.

Man kan komme i kontakt med oss ved å sende en e-post til advokat@advisioadvokat.no eller ringe oss på 97 77 25 00.

Hjemmeside: Olav Lægreid, Advisio Advokat As – www.tryggadvokat.no
E-post: olav@tryggadvokat.no

Vennlig hilsen
Advisio Advokat AS
Olav Lægreid
advokat

 


www.advisioadvokat.no
Besøksadresse: Lille Grensen 7, inngang Arbeidergaten
Postadresse: Postboks 7052 St. Olavs plass – 0130 OSLO
Telefon: +47 97 77 25 00

Advisio Advokat AS eies og drives av advokat Olav Lægreid, som har lang erfaring med helserelatert jus. Ved siden av å praktisere som advokat, er han tilknyttet Det juridiske fakultet ved UiO, som sensor og veileder på mastergradsoppgaver i trygderett samt familie- og arverett. Han er også medlem av Advokatforeningens lovutvalg for veldferdsrett. Lægreid har tidligere hatt dømmende stilling ved Trygderetten, og han har publisert flere juridiske fagartikler om helserelatert jus, arverett og forsikring.


Ryggforeningen i Norge er en landsdekkende pasient- og brukerforening for mennesker med ryggplager, deres pårørende samt fagfolk og andre interesserte.

Ønsker du å bli medlem i Ryggforeningen i Norge? Trykk under.

Bli medlem – Medlemsskjema

Bli medlem for å lese resten av saken.
Trykk her for å bli medlem.
Rull til toppen